Stöd för internationellt kulturutbyte

Kulturnämnden ger i första hand stöd för kulturverksamhet som genomförs i Malmö, men professionella kulturaktörer kan i begränsad omfattning också få stöd för internationellt kulturutbyte.

Stöd för internationellt utbyte söks som Projektstöd för utvecklingsprojekt

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-13 11:10