Stöd till studieförbund

Malmö stad ger ekonomiskt stöd till studieförbunden i Malmö. Studieförbundens folkbildningsverksamhet omfattar bland annat kurser, föreningssamarbeten och kultur.

Stödet till studieförbunden har utvärderats och kulturnämnden har våren 2014 beslutat om ändrade bestämmelser.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-19 14:47