Publicerad 2017-11-15 16:03

Senast uppdaterad 2018-02-21 13:27

Femmornas Låt med Jens och Jepson

I Femmornas Låt skapar Malmöfemmor musik tillsammans med Jepson och Jens Andersson från The Ark. Under en workshop på två timmar produceras en egen låt i en digital portabel studio som sätts upp i klassrummet.

Workshopen

Under workshopen får eleverna använda röst, musikinstrument, digitala verktyg och musikaliska begrepp inom musikskapande.

Tillsammans med eleverna diskuteras och visas hur en låt är uppbyggd, vad den kan förmedla för känslor och hur den kan skapas. Låten sätts i ett musikaliskt och historiskt sammanhang samt diskuterar instrumentering. Därefter gås den tekniska utrustningen igenom. Efter introduktionen startas skapandeprocessen.

Eleverna får ta del av/ prova på:

  • Musikproduktion – Inspelning av akustiska ljud, lyssna på effekter som till exempel eko och distortion, och spela in elektroniska ljud.
  • Textförfattande – Olika skapandemetoder och låttextanalys.
  • Sånginspelning - Gemensamt i grupp

Avslutningsvis sjungs texten in och låten mixas ihop. Klassen får sedan låten som mp3, både en version med sång och en längre instrumental version så att eleverna kan jobba vidare med texten.

Målet är att alla elever ska:

  • Få en inblick i hur en modern låt byggs upp och skapas.
  • Vara delaktiga i processen att skriva en låttext.
  • Med hjälp av digitala verktyg få möjlighet att utveckla sitt eget musikskapande, från idé till egen musikproduktion.
  • Få intresse för eget skapande och väcka tankar kring att uttrycka sig.
  • Känna sig delaktiga i skapandeprocessen och våga ta initiativ.
  • Få möjlighet att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.