Studieförbund

.

Studieförbunden arbetar med folkbildning i bred mening. Det finns tio studieförbund med olika inriktning och profil, några större och några mindre, och alla finns representerade i Malmö.

Studieförbunden i Sverige har en närmare hundraårig historia och de har ett omfattande statligt stöd. Därutöver får de i de flesta fall både regionalt och kommunalt stöd. Malmö stad stödjer studieförbunden för att de bidrar till att människor på sin fritid kan skaffa sig nya kunskaper, delta i skapande verksamhet, få nya kontakter och upplevelser.

Kursverksamhet

En del av verksamheten är kurser/studiecirklar som vänder sig direkt till allmänheten inom språk, konsthantverk, dans, data, friskvård och många andra ämnen.

Samverkan med föreningslivet

En annan stor del av studieförbundens verksamhet är samverkan med föreningslivet, där mycket av verksamheten bedrivs i form av studiecirklar. Det kan handla om allt från hundvård till religiösa studier och amatörteater.

Flera av studieförbunden har replokaler, studios och musikkonsulenter till stöd för många av Malmös rockband, sångkörer och andra musikgrupper. Detta bygger på att musikgrupperna bedriver sin verksamhet i studiecirkelform.

Kulturarrangemang

Kulturområdet har en framskjuten plats i verksamheten. Studieförbunden arbetar med kulturarrangemang, ibland i egen regi (till exempel föreläsningar) men oftast i samverkan med föreningar och andra organisationer.

Malmös studieförbund

Malmö har 10 studieförbund med olika inriktning och profil:

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

ABF utgår från ett starkt engagemang för samhälls- och demokratifrågor och vill nå studieovana grupper. Som medlemmar och samarbetsparter finns bland annat arbetarrörelsen och många invandrar-, kultur- och handikappföreningar. ABF har också en bred kulturverksamhet. 

Bilda

Bilda har livsåskådning och kultur som profilområden. Bland medlemsorganisationerna finns främst olika kristna samfund och frikyrkor. Bilda arbetar också med andra föreningar och med ungdomskultur.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är en stiftelse som utvecklats i samarbete med universiteten. De erbjuder studiecirklar för allmänheten inom bland annat språk och kulturämnen och bedriver också många kultursamarbeten med föreningar och grupper.

Ibn Rushd

Ibn Rushd har visionen att muslimer ska vara en självklar del av Sverige och de arbetar främst tillsammans med sina islamska medlemsorganisationer. Ibn Rushd driver också projekt kring integration.

Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildning inom musik med mera i samarbete med olika medlemsföreningar inom kulturområdet. 

Medborgarskolan

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. De har ett brett utbud av studiecirklar för allmänheten inom bland annat språk, hantverk och dans. Musikverksamhet för ungdomar är en annan del. 

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)

NBV har som profilfrågor: folkhälsa, drogfrihet, internationella frågor och integration. NBV samverkar bland annat med en rad invandrarföreningar och står bakom Oscar Olsson Museet.

Sensus  

Sensus lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som profilområden och Svenska Kyrkan är den största medlemsorganisationen. Kultur har också ett stort utrymme i verksamheten.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandets profilområden är kultur, natur, djur och miljö. De har ett brett samarbete med föreningar och många musik- och kulturgrupper och erbjuder även cirklar och program för allmänheten.

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill bidra till hållbar utveckling genom verksamhet inom bland annat kultur, folkhälsa och miljö. De har verksamhet riktad till äldre och cirklar för allmänheten inom bland annat språk och hantverk. De samarbetar också med många föreningar och kulturgrupper.

Senast ändrad: 2019-03-13 11:35