Kulturarvsenheten

Kontaktuppgifter till kulturarvsenheten, Malmö Museer:

Anna Gullmark, enhetschef
anna.gullmark@malmo.se

André Branca, museiassistent
andre.branca@malmo.se

Josefine Campbell, konservator
josefine.campbell@malmo.se

Tomas Lindell, konservator
tomas.lindell@malmo.se

Yvonne Magnusson, intendent
yvonne.magnusson@malmo.se

Agata Nilsson, konservator
agata.nilsson@malmo.se

Andreas Nilsson, fotograf
andreas.x.nilsson@malmo.se

Aila Peterson, intendent
aila.peterson@malmo.se

Matilda Thulin, fotograf
matilda.thulin@malmo.se

Magnus Waldeborn, intendent
magnus.waldeborn@malmo.se

Ulrika af Wetterstedt, arkivarie
ulrika.afwetterstedt@malmo.se

Nina Wiklund, intendent
nina.wiklund@malmo.se

Lina Ålenius, intendent, fotografiska arkivet
lina.alenius@malmo.se

Jan Öijeberg, antikvarie/marinarkeolog
jan.oijeberg@malmo.se

Senast ändrad: 2018-12-07 08:30