Slottsmöllan

Möllan står på en av Malmös tidigare bastioner, bastion Stenbock. Bygget påbörjades 1850 på den plats där den står idag, och den var klar att tas i bruk 1851.

© Johanna Rylander/Malmö Museer

Byggherre var den då kände möllebyggaren Christian Sjöström från Svedala. Möllan är en så kallad holländare vilket innebär att endast hättan behöver vridas då vingarna ställs i vind.

Möllan var i drift fram till 1930-talet och då endast vid västlig vind, för att slutligen upphöra i början av 1940-talet. Under en tid hade Drätselkontoret ansvar för möllan. Det sista möllearrendet sas upp 1945 och möllan överläts till den dåvarande museistyrelsen.

Möllans öppethållande för allmänheten sköts idag av Mölleföreningens medlemmar som också guidar. Tider för öppethållandet anges genom anslag på möllan.

Slottsmöllans mölleförening är en stödförening, vars syfte är att hålla möllan levande.

Kontaktpersoner i Mölleföreningen:
- Per Andersson, tel 040-15 03 32
- K-G Åkesson, tel 04o-13 76 70

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-26 15:45