Skolprogram

© Roza Czulowska / Malmö Museer

För skolklasser finns Malmö Museers juniorklubbar och andra program. Här finns något för alla - från förskolan till gymnasiet!

- Förskolan
- Årskurs 1–3
- Årskurs 4–6
- Årskurs 7–9
- Gymnasiet
- Särskola

Numera har vi också ett Science Center Malmö Museer (SCMM). De skolprogram som ingår i SCMM är här markerade med ett asterisk*.

Förskolan

Kommendantens trädgård (pdf, 144.1 kB) (förskolans 3-4-åringar)

Genom samtal, lek, aktiviteter och skapande lär vi oss om naturen och särskilt om maskar och bin. Tre träffar (varav en avslutning).

Livet (pdf, 85.9 kB)* (förskolans 5-åringar)

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Tre träffar.

Skepp & Skoj* (förskolans 5-åringar)

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Förskoleklass

Skepp & Skoj*

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Från Bläckfiskar till Dockteater (pdf, 87.7 kB)

Ett program som kopplar ihop livet under ytan i Öresund med dockteater och skaparverkstad. En träff.
Här hittar du före- och efterarbetsmaterial. (pdf, 650.2 kB)
Programmet är ett samarbete mellan barnkulturenheten och Malmö Museer.

Årskurs 1–3

Ask & Embla (årskurs 2-3) (pdf, 366.3 kB)

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen. I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Skepp & Skoj*

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Mellan rotting och hartass

Vi besöker er i klassrummet och berättar om skolan för 100 år sedan. Hur var det att gå i skolan förr? 

Bilder av det förflutna (årskurs 3)

Vi besöker er skola och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar: de senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Från bläckfiskar till dockteater (pdf, 87.7 kB)
(förskoleklass till årskurs 2)

Ett program som kopplar ihop livet under ytan i Öresund med dockteater och skaparverkstad. En träff.
Här hittar du före- och efterarbetsmaterial. (pdf, 650.2 kB)
Programmet är ett samarbete mellan barnkulturenheten och Malmö Museer.

Årskurs 4–6

Ask & Embla (pdf, 366.4 kB)

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen.
I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Ask & Embla - Vikingatid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Medeltid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Stormaktstid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Klimat-X* (pdf, 79.1 kB)

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Upptäckarklubben

Lär dig mer om hur natur och teknik hänger samman!
I Upptäckarklubben tittar vi på fantastiska uppfinningar, naturvetenskapliga fenomen och djurens fantastiska värld.
Vi arbetar med teman såsom vatten, ljus, ljud och energi både i teori och praktik. Fem träffar varav en i Torup.

Vi besöker er skola...

...och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar:

 • Bilder av det förflutna
  De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.
 • Dåtid i nutid och nutid i framtid
  Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Årskurs 7–9

En utbildning i hållbar utveckling. Målet är att ge eleverna både djupare kunskap och handlingskompetens. Utbildningen genomförs i samarbete med Kretseum, Sysav och Marinpedagogiskt center. Fem träffar.
Här läser du mer om progarmmet och om anmälan. (pdf, 457.2 kB)

Välkommen till Sverige

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Du kan läsa mer om program och visning kopplat till utställningen HÄR (pdf, 283.7 kB)

Klimat-X* (pdf, 79.1 kB)

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor?Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Vi besöker er skola...

...och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar:

 • Bilder av det förflutna
  De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

 • Dåtid i nutid och nutid i framtid
  Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Gymnasiet

Välkommen till Sverige

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Du kan läsa mer om program och visning kopplat till utställningenHÄR (pdf, 283.7 kB)

Klimat-X* (pdf, 79.1 kB)

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Vi besöker er skola...

...och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar:

 • Dåtid i nutid och nutid i framtid
  Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Särskola

Livet

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Tre träffar. Lärarhandledning särskolan.

Text

SFI och Startskolor

SKI — Språk Kultur Identitet

Programmet riktar sig till de som nyligen har kommit till Malmö från ett annat land. Med museet som utgångspunkt tränas deltagarna i svenska genom besök i utställningar och genom andra aktiviteter. Fem träffar. Programinformation.

Språkmöten

Malmö Museer erbjuder språkutvecklande aktiviteter för klasser på startskolor i Malmö. Med naturen som utgångspunkt utvecklar deltagarna sin svenska genom gemensamma möten och upplevelser i Torup och på Malmö Museer. I Torup utgår vi från ”Nya Skolan” och vandrar bland annat längs Ordstigen och i Slottsparken. Vi undersöker närmiljön med alla våra sinnen och pratar om begrepp som identitet, musik/dikt eller ordspråk. Period: Mars-maj 2018.
Programinformation (word, 45.8 kB).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-21 11:00