Malmö Museers skolvisningar

Boka en visning för din klass eller grupp på Malmö Museer! Vi levandegör historia, teknik och natur med en tvärvetenskaplig profil.

På den här sidan får du som pedagog/lärare information om de visningar vi erbjuder skolklasser. Du kan även boka visningar för andra grupper.

Genom vårt Science Center Malmö Museer (SCMM) erbjuder vi dessutom ett brett utbud kring hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. De visningar som ingår i SCMM är markerade med asterisk* nedan.

Med tonvikt på teknik

Muskler & motorer*

Foto: Merja Diaz/Malmö Museer

Från ren muskelkraft till avancerade motorer. Hur används energin i ånga, gas, bensin och elektricitet? Hur är det att arbeta och leva i en u—båt? Kliv in i teknikens värld!
För alla åldersgrupper.

Ubåten

Varje tisdag och söndag klockan 13 finns också den riktiga U-båtsbesättningen på plats. Ställ frågor till dem: Hur är det att arbeta och leva i en u—båt? Kryp in i skrymslen och vrår, hör historien om hur det var på riktigt. OBS! Visning av u-båten ingår i Muskler & Motorer, men kan inte bokas separat.

Smart*

Tandpetare och spettkaksjärn, pacemaker och nanoteknik. Det är några av de 32 skånska uppfinningar som visas i utställningen Smart!
Målgrupp för åk 4–9 + gymnasiet.

Idéplaneten*

Testa interaktiva experiment i naturvetenskap och teknik.
Målgrupp från åk 4 och uppåt.

Med tonvikt på natur

Akvariet

Foto: Jenny Eliasson/Malmö Museer

Boka en visning i vårt nya Akvarium, med en mångfald av djur - såväl Nemo och hans vänner från korallreven som fiskar utan ögon och giftormen med världens längsta huggtänder!
För alla åldersgrupper.

Skånska dinosaurier och andra jättegamla djur

I en förnyad version av den tidigare utställningen Skåne blir till bjuds du in på en lekfull resa från jordens urtid fram till nutid med Skåne i centrum – en resa på 4,6 miljarder år!
OBS! Då utställningsytan är liten är 20 personer maxantal för en visning.
Målgrupp årskurs 1-6.

Färg Form Funktion

Ett rum med riktiga men uppstoppade djur. Om vikten av att ha ett bra skal eller en vacker färgdräkt.
För alla åldersgrupper.

Svenska däggdjur

Vad är ett däggdjur och var befinner sig igelkottarna på vintern? Lär dig detta, och mycket mer, om svenska däggdjur.
Målgrupp förskolan–åk 6.

Evolution

Darwins evolutionsteori illustreras med hjälp av levande djur, framförallt fisk. Kombinerad lektion/visning i Akvariet.
Målgrupp från åk 7 och uppåt.

Biologisk mångfald

Med hjälp av utställningarna Akvariet och våra naturhistoriska utställningar diskuterar vi frågor kring temat biologisk mångfald.
Målgrupp från åk 7 och uppåt.

InTryck

Under 1700—talet katalogiserade Linné växter och djur. De namn han gav är aktuella än idag. Utställningen ger en inblick i Linnés tid.
OBS! Då utställningsytan är liten är 20 personer maxantal för en visning.
Målgrupp från åk 4 och uppåt.

Vår Natur

Hur gammal är jorden och hur har livet utvecklats?
Vad finns det för djur i vår närhet?
Hur använder och påverkar vi naturen där vi bor och globalt? Vilka är våra naturresurser?
Befolkningsökningen och vår moderna livsstil innebär att vi förbrukar en alltför stor del av de resurser som står till buds. Hoten mot vår planet tas upp, men här ges också exempel på vad som görs för att vända utvecklingen och vad var och en av oss kan bidra med.
Målgrupp från åk 4 och uppåt.

Med tonvikt på historia

Himmel och jord*

Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer

I Himmel och jord får ni möta renässansmannen Tycho Brahe och frihetstidens Mårten Triewald. Tycho, kanske världens mest berömda skåning, observerade stjärnhimlen och upptäckte något som ledde till en helt ny världsuppfattning. Mårten introducerade ångmaskinen till Sverige. Han hade ett stort intresse för att förstå natur och teknik och ville på olika sätt dela med sig av sina kunskaper. Här på Malmö Museer finns nu hans unika samling instrument.
OBS! Då utställningsytan är liten är 20 personer maxantal för en visning.
Målgrupp åk 4—gymnasiet.

The Mexican Suitcase

(14 april–14 oktober 2018) 
Se bilder från spanska inbördeskriget 1936 – 1939, tagna av
de tre världsberömda fotograferna Robert Capa, Gerda Taro och ”Chim” (David Seymour). De tre fotograferna levde i Paris, arbetade i Spanien och publicerades internationellt.
Målgrupp gymnasiet.

Mellan depression och världskrig

(14 april 2018–31 december 2019)
En utställning om den sociala, ekonomiska och politiska
utvecklingen i Sverige och Malmö under decenniet före andra världskriget och som visar på tydliga kopplingar mellan dåtid och nutid.
Målgrupp gymnasiet.

Drömmar om Hollywood

(14 april 2018–31 december 2019)
På 30-talet var det för många en ouppnåelig dröm att klä sig
i glittrande aftonklänning, dricka champagne och dansa i balsalar. Men drömma kunde alla, och Hollywoodfilmen gav näring till dessa drömmar. 30-talets mode för aftonklänningar, med inslag av vardags
och fritidsplagg ur Malmö Museers samlingar.
OBS! Visas i kombination med The Mexican Suicase och Mellan depression och världskrig.
Målgrupp gymnasiet.

Skapande historia

Vi fokuserar på en tidsepok, t ex forntiden och provar på ett praktiskt hantverk som hör samman med den valda perioden i vår historia.
Målgrupp åk 3–6.

Slottet

Många händelser och livsöden har påverkat slottet Malmöhus från 1400-talet fram till dagens museum. Följ med på en spännande vandring genom slottets många ljusa salar och mörka rum.
För alla åldersgrupper.

På kungens order

Om 1600-talets skånska krig. 1658 blev Skåne svenskt och Malmöhus kom att stå mitt i händelsernas centrum. Hur fördes krig och hur försvarade man sig. Hur var det att byta land på 1600-talet?
Målgrupp från åk 4 och uppåt.

Makt över människor

En utställning om Malmöhus från 1700-talet till idag.  Möt livsöden från pestens härjningar, straff och avrättningar, fångars brott och umbäranden i fängelset.
Målgrupp från åk 4 och uppåt.

Brott och straff

Hör om straff och avrättningsmetoder i Malmös historia och besök fångtornet på Malmöhus.
Målgrupp åk 3—9.

Tidernas stad

Det fanns en tid då Malmös fabriker gjorde de största båtarna och de bästa strumporna. Utställningen berättar om Malmös historia från 1850—talet till idag, dess människor i arbete och kamp. Se även utställningens hemsida: www.malmo.se/tidernasstad
Målgrupp från åk 4 och uppåt.

Sillrensning och en tur med båten
P.g.a yttre omständigheter är programmet tillfälligt inställt!

Ta en tur i vår fiskebåt, besök en hodda och rensa sill. Upplev livet som fiskare på 1900—talet. Säsongsbetonad.
För alla åldersgrupper.

Forntid

Utställningen är under ombyggnad
Till tema forntid kan du ändå boka en pedagog/arkeolog för ett program om förhistoria. Kontakta bokningen för att få veta mer.
Målgrupp åk 2–6.

Medeltid

Utställningen är under ombyggnad
Till tema medeltid kan du ändå boka en pedagog/arkeolog för ett program om medeltiden. Kontakta bokningen för att få veta mer.
Målgrupp åk 4–6.

Välkommen till Sverige

En utställning om människor på flykt och deras längtan efter en framtid i frihet. Om de Vita bussarna och museet som flyktingförläggning.
Målgrupp åk 8-9 och gymnasiet

Musik bakom galler

Kvinnor på anstalten Hinseberg har skrivit och sjungit texter om livet i och utanför fängelset. I utställningen får du veta mer om dem och lyssna på deras erfarenheter genom musiken.
Musik bakom galler visas 28 oktober 2017–31 maj 2018. Den är producerad av Xenofilia, i samarbete med Malmö Museer.
Målgrupp: Gymnasiet

Visningar utanför museets lokaler

Ebbas hus

Foto: Andreas Rasmusson/Malmö Museer

Malmös minsta museum på Snapperupsgatan. Familjen Olssons hem vid förra sekelskiftet. Det känns som om tiden stått stilla.
För alla åldersgrupper.

Historiska stadsvandringar

Spåren efter medeltiden i Malmö är många. Vi vandrar från Malmöhus genom medeltidens huvudgata till Stortorget och stannar bland annat till vid Kockska gården, Rådhuset och St Petri kyrka.
Målgrupp från åk 3 och uppåt.

Wowragården

Besök en gård från 1600—talet i Södra Sallerup. Hur levde man som bonde förr i tiden? Titta på spännande föremål, kärna smör och gör senap. Besök kan ske under maj till och med september.
Här kan du läsa mer om Wowragården (pdf, 634 kB).
För alla åldersgrupper.

... eller så kommer vi till er

Vi besöker er skola och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar.

Bilder av det förflutna

De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning.
Fem träffar på skolan.
Målgrupp åk 3–9.

Dåtid i nutid och nutid i framtid

Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden?
Sex träffar på skolan.
Målgrupp från åk 4 och uppåt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-26 10:35