Kulturmiljö

Kulturmiljösektionen vid Malmö Museer verkar för att kulturhistoriskt värdefull miljö och bebyggelse bevaras och utvecklas. Här arbetar byggnadsantikvarier, kyrkoantikvarier och kulturgeografer.

Lönngården. Foto: Olga Schlyter

Malmö har en varierad bebyggelse. Här finns allt från 1100-talets romanska stenkyrkor till dagens moderna bostadsområden. I husen som kantar stadens gator finns influenser från både Köpenhamn och Berlin.

Eftersom Malmö består av både stad och landsbygd behövs en bred kompetens för att förstå kulturmiljön och kunna utläsa dess värden. Museets antikvarier samlar kunskap om stadens och landsbygdens kulturmiljöer genom utredningar, dokumentationer och inventeringar.

Detta arbetar vi med:

  • råd till allmänheten
  • kunskapsstöd till andra kommunala förvaltningar
  • remissyttranden i samband med bygglov och planärenden
  • antikvariska förundersökningar och sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och bygglagen
  • antikvarisk medverkan vid ändring av byggnadsminnen och kyrkor som är skyddade enligt Kulturmiljölagen
  • kunskapsunderlag inför större planerade förändringar av byggnader, stadsmiljöer eller landskap

Kontakta oss

Har du frågor om ditt hus, hör av dig så försöker vi besvara dem. Maila oss på: kulturmiljo@malmo.se

 

Olof Martinsson
Stadsantikvarie
E-post: olof.martinsson@malmo.se

Mobil: 0734-047259

Lars Persson

Kulturgeograf

E-post: lars.b.persson@malmo.se

Mobil: 0708-932372


Helena Rosengren

Byggnadsantikvarie

E-post: helena.rosengren@malmo.se

Mobil: 0708-473968


Pia Wallin

Byggnadsantikvarie

E-post: pia.gunnarsson-wallin@malmo.se


Felix Johansson

Byggnadsantikvarie

E-post: felix.johansson@malmo.se

Mobil: 0709-69 65 61

Senast ändrad: 2018-08-28 10:30