Byggnadsantikvarisk verksamhet

Byggnadsantikvarierna på Malmö Museer arbetar med den byggda miljön och dess kulturhistoriska värden.

Bensinmack på Maridalsvägen i Malmö.

Genom dokumentationer av byggnader, byggnadsarkeologiska undersökningar och inventeringar byggs kunskapen om Malmös bebyggelse upp. Allmänheten får ta del av denna kunskap genom föredrag, stadsvandringar, artiklar och skrifter. Vi ger även råd i byggnadsvårdsfrågor.

I lov- och planärenden är Malmö Museer remissinstans åt Malmö Stadsbyggnadskontor, Lomma kommun och Burlövs kommun. När det gäller planärenden är vi även remissinstans åt Svedala kommun.

Vi utför också konsulttjänster på uppdrag av exempelvis andra förvaltningar och kommuner, arkitektkontor, byggherrar och exploatörer. Typiska uppdrag kan vara antikvarisk medverkan vid ombyggnad av byggnadsminnen och kyrkor, antikvarisk förundersökning och kontroll, eller underlag till detaljplaner, planprogram eller översiktsplaner.

Vi arbetar även på uppdrag åt kommuner utanför Malmö, arkitektkontor, byggherrar och exploatörer. Vi utför antikvariska kontroller vid ombyggnader, gör utredningar inför omvandlingsprojekt, producerar kulturhistoriska underlag till översiktsplaner med mera.

Exempel på uppdrag som vi haft de senaste åren:

  • Konsekvensutredning inför planerat kraftvärmeverk i Örtofta
  • Kulturhistoriskt underlag till detaljplan, fd Kürzels fabriker i Malmö
  • Antikvarisk sakkunnig vid ombyggnad, Bastionens förskola i Malmö
  • Antikvarisk medverkan vid ombyggnader på Citadellet i Landskrona
  • Dokumentation inför flyttning av byggnad, Stinshuset vid Västra station i Malmö
  • Byggnadsantikvarisk utredning med riktlinjer inför detaljplan, Kronetorps gård i Burlövs kommun
  • Utredningar om byggnadsminnesförklaring, bensinmacken på Mariedalsvägen i Malmö och Caltexmacken i Mörarp

Kontakta oss

Helena Rosengren
Byggnadsantikvarie
E-post: helena.rosengren@malmo.se
Mobil: 0708-473968

 

Felix Johansson
Byggnadsantikvarie
E-post: felix.johansson@malmo.se
Mobil: 0709-696561

Senast ändrad: 2018-07-31 12:48