Publicerad 2018-03-13 16:48

Senast uppdaterad 2018-04-27 11:46

Byte av vattenledningar Malmöhusvägen

Under 2018 byter VA Syd ut dricksvattenledningarna utefter Malmöhusvägen. Anledningen till detta är att de är gamla och uttjänta och de har haft flera kostsamma läckor.

Det innebär till en början att infarten för bilar till Malmöhusvägen från Slottsgatan/Slottsbron (”gamla hovrätten”) stängs av. Infart till Malmöhusvägen sker från rondellen mot Tessins väg. Museernas parkering är fortsatt öppen.

VA Syd delar upp arbetet i två etapper:

1) Slottsbron – Kommendanthuset. Färdigt : 1 juni 2018.

2) Kommendanthuset – Turbinen (inkl. Banérskajen). Period: 1 oktober–31 december 2018.


För mer och aktuellt information om projektet, besök VA syds webbplats.