Publicerad 2018-04-06 13:33

Senast uppdaterad 2018-08-14 08:02

30-talet i fokus i tre utställningar

Robert Capa [Republikaner i exil som förs ned till ett interneringsläger vid stranden, Le Barcarès, Frankrike], mars 1939. Negativ. © International Center of Photography / Magnum Collection International Center of Photography

The Mexican Suitcase. Robert Capa [Republikaner i exil som förs ned till ett interneringsläger vid stranden, Le Barcarès, Frankrike], mars 1939. Negativ. © International Center of Photography / Magnum Collection International Center of Photography

Den berömda fotoutställningen "The Mexican Suitcase" samsas med två egenproducerade utställningar, ”Mellan depression och världskrig” och ”Drömmar om Hollywood”, när Malmö Museer visar tre utställningar med fokus på 30-talet från den 14 april 2018.

The Mexican Suitcase

14 april–14 oktober 2018, Slottsholmen

Gerda Taro [Åskådare vid begravningståget för general Lukács, Valencia], 16 juni 1937. Negativ. © International Center of Photography.

Gerda Taro [Åskådare vid begravningståget för general Lukács, Valencia], 16 juni 1937. Negativ. © International Center of Photography.

Se bilder från spanska inbördeskrigets 1936–1939 av Robert Capa, Gerda Taro, och Chim (David Seymour).

De tre världsberömda fotograferna levde i Paris, arbetade i Spanien och publicerades internationellt. Negativen som visas i utställningen var försvunna i mer än 50 år men återfanns och har inte tidigare visats i Skandinavien.

Var kommer namnet The Mexican Suitcase ifrån? Läs om bakgrunden här.

The Mexican Suitcase är en vandringsutställning från International Center of Photography. Utställningen och katalogen har producerats med stöd från the National Endowment for the Arts, Joseph and Joan Cullman Foundation for the Arts, Frank och Mary Ann Arisman och Christian Keesee. Stöd har också mottagits från Sandy och Ellen Luger.

Mellan depression och världskrig

14 april 2018–31 december 2019, Slottsholmen

Solidars utflykt till olika mejerier 11/8 1935. Okänd fotograf

Solidars utflykt till olika mejerier 11/8 1935. Okänd fotograf.

Det glada tjugotalet slutade med en krasch. När trettiotalet började hade världen lamslagits av social och politisk oro, massarbetslöshet och depression. Även Sverige påverkades starkt, men återhämtningen gick fort.

Mellan depression och världskrig belyser den sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen i Sverige och Malmö under decenniet före andra världskriget och visar på tydliga kopplingar mellan dåtid och nutid.

Drömmar om Hollywood

14 april 201831 december 2019, Slottsholmen

Foto: Matilda Thulin/Malmö Museer

Under trettiotalet var det för många en ouppnåelig dröm att klä sig i glittrande aftonklänning, dricka champagne och dansa i balsalar. Men drömma kunde alla, och Hollywoodfilmen gav riklig näring till dessa drömmar.

Utställningen presenterar ett utsnitt ur trettiotalets aftonmode, med inslag av vardag och fritid. Här syns ett nytt kroppsideal, helt olik tjugotalets pojkflicka. Nu är det kvinnliga former i fokus, som understryks av åtsmitande material i raffinerade skärningar.

Öppna visningar av 30-talsutställningarna

15 augusti–7 september 2018. Onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 14.00.
Välkommen på en gemensam visning av utställningarna The Mexican Suitcase, Mellan depression och världskrig och Drömmar om Hollywood! Visningen tar ca en timme.

Att vara journalist i en krigszon – förr och nu

Söndag 16 september 2018 kl. 14, i utställningen The Mexican Suitcase, Slottsholmen
Samtal med Anders Hansson, fotojournalist, och René Vázquez Díaz, författare. Anders Hansson är sedan 10 år kontraktsfotograf för Dagens Nyheter. Han pratar om hur det är att bevaka konflikten i Afghanistan, arabiska våren, kriget i östra Ukraina med flera konflikter. René Vázquez Díaz, författare och kulturjournalist med ursprung på Kuba, reflekterar kring det spanska inbördeskriget, och hur det var den första väpnade konflikt som massivt täcktes av journalister från hela världen. Under inbördeskriget grundades en ny form av visuell kommunikation.

Moderator: Anna Gullmark, chef för kulturarvsenheten, Malmö Museer. I samarbete med ABF Malmö.

30-talets nyorientering av kvinnokroppen

Söndag 14 oktober 2018 kl. 14, Kommendanthuset
Föredrag med Emma Severinsson, doktorand i historia och lärare i Modevetenskap, Lunds universitet. Med utgångspunkt i Malmö Museers utställning Drömmar om Hollywood, pratar Emma om 30-talets nya kroppsideal, helt olikt tjugotalets pojkflicka. På 30-talet var det kvinnliga former i fokus, som underströks av åtsmitande material i raffinerade skärningar. I samarbete med ABF Malmö.