Publicerad 2018-04-24 13:07

Senast uppdaterad 2018-04-24 13:38

Laborera i teckenspråkets värld i Det som rör oss

Foto: © Charlotte Elm Ravn

Malmöbaserade scenkonstgruppen Kollaborativet gästar Malmö Museer med ”Det som rör oss” - en blandning av installation och föreställning där besökaren bjuds in att uppleva och leka med svenskt teckenspråk.

Foto: © Charlotte Elm Ravn

Installationen är ett vandrande laboratorium där besökaren tas genom rum som på olika sätt aktiverar våra sinnen och förkroppsligar teckenspråk.

Visning för allmänheten på lördagar

Upplevelsen vänder sig till alla åldrar från och med sju år, oavsett funktionsvariation och förkunskap i teckenspråk.

En visning behövs för att ta del av och tillgodogöra sig upplevelsen, och lördagar mellan den 7 maj och 9 juni 2018 (samt 10 maj och 6 juni) är den öppen och visas för allmänheten kl. 11.00 och 14.00.

Grupper kan boka en visning på vardagar kl. 9.30 och 12.30.

Med scenkonstgruppen Kollaborativet - med stöd från Allmänna Arvsfonden, Kulturrådet, Kultur Skåne, Lunds Kommun och Sparbanksstiftelsen.