Publicerad 2018-09-21 13:53

Senast uppdaterad 2018-09-21 15:28

Kommendanthuset inte öppet för verksamhet

Kulturförvaltningen och Stadsfastigheter undersöker för tillfället statusen i ett antal byggnader som ingår i Malmö Museers drift. Det har i byggnader som Garveriet och Möllebostaden konstaterats höga halter av ohälsosamma ämnen, som har sitt ursprung i tidigare generationers fastighetsunderhåll.

Foto: Andreas Rasmusson/Malmö Museer

Nu har provtagning visat att det även i Kommendanthuset finns en förekomst av ohälsosamma ämnen. Resultatet av provtagningarna har sammanställts i en rapport som har skickats till Miljöförvaltningen för en vidare bedömning.

På samma sätt som vid bland annat ovan nämna byggnader, väljer vi att inte hålla Kommendanthuset öppet för verksamhet i väntan på Miljöförvaltningens utlåtande. Det innebär att kontor och kafé i huset hålls stängda under den här tiden.

Planerade arrangemang i Kommendanthuset den närmsta tiden flyttas till andra lokaler: lördagens Robotliga (22/9) flyttas till foajén på Teknikens och Sjöfartens hus, och söndagens 23/9) föredrag ”Stadens lockelser och faror för våra vanliga småfåglar” flyttar till utställningen Vår natur på Slottsholmen.

Vi verkar för en skyndsam handläggning hos Miljöförvaltningen, och återkommer när vi har mer information.