Om Malmö Museer

Malmö Museer grundades 1841. Utställningarna visas i byggnader på Slottsholmen (med Malmöhus slott), Teknikens och Sjöfartens hus samt Kommendanthuset. Till museet hör också Ebbas hus på Snapperupsgatan, Wowragården i Södra Sallerup och Slottsmöllan vid Mölleplatsen.

Malmö Museers vision: Bäst på att väcka nyfikenhet och skapa sammanhang.

Teckentolkad introduktion till Malmö Museer:

Publikundersökning ger värdefull information om museets besökare

Sommaren 2018 genomfördes en omfattande publikundersökning på Malmö Museer med hjälp av praktikanter från Ung i sommar. Bland annat går det att utläsa att 31 % av besökarna kommer från Malmö, 27 % från Skåne, 16 % från resterande Sverige och 26 % från resterande världen. Läs mer i bifogad rapport. (pdf, 1.4 MB)

Slottsholmen med Malmöhus slott

© Johanna Rylander/Malmö Museer

Malmöhus slott utgör entrén till Slottsholmen. Besök vårt nyöppnade Akvarium och se basutställningar om platsens historia och vår natur. På Slottsholmen hittar du även Malmö Konstmuseum och restaurang Wega.

Basutställningarna på Slottsholmen.

Teknikens och Sjöfartens hus

© Andreas Rasmusson/Malmö Museer

Kryp in i den riktiga ubåten U3! Besök basutställningarna Tidernas stad - Malmö 1850 till idag, Himmel och Jord, Muskler och motorer, Kustland, Smart samt Intryck - om Linné. Här hittar du också Båtlekrummet, Idéplaneten, utställningen Framtidens fordon och ett riktigt Viggen-plan. I huset finner du de utställningar som ingår i Science Center Malmö Museer.

Basutställningar på Teknikens och Sjöfartens hus.

Med start den 14 januari 2019 byggs Teknikens och Sjöfartens hus om, läs mera här!

Kommendanthuset

© Andreas Rasmusson/Malmö Museer

Kommendanthusets kafé har öppet dagligen kl. 10–17, och under bland annat skolloven erbjuder museets pedagoger aktiviteter för alla barn och unga.

Föreläsningar och kreativa verkstäder arrangeras också frekvent i husets lokaler.

Aktuellt 2018-09-21: Kommendanthuset och kaféet är för tillfället stängt.

© Andreas Rasmusson/Malmö Museer

Malmös minsta museum. Ett välbevarat gatuhus med bostad från 1910-talet. Stig rakt in i familjen Olssons hem med den typiska vedspisen, zinkvasken, vindskammaren och utedasset.

Adress: Snapperupsgatan 10.
Ebbas hus är för närvarande stängt för allmänheten.

© Johanna Rylander/Malmö Museer

Slottsmöllan ligger vid Mölleplatsen ett stenkast från Malmöhus slott. Den är uppförd på resterna av bastion Stenbocken. Möllan är av holländertyp och byggdes åren 1850—1851.

© Johanna Rylander / Malmö Museer

Fiskehoddorna ligger vid Banérskajen nära Teknikens och Sjöfartens hus. Här kan du i en unik miljö handla färsk fisk tisdag till och med lördag varje vecka, kl. 06:30–13:00.


Museispårvagnen

© Andreas Rasmusson/Malmö Museer

Wowragården

Kringbyggd korsvirkesgård med anor från 1600-talet. Här visas bondens och torparens alla redskap från förr. Wowragården är för tillfället stängt för allmänhet och grupper.
Infoblad om Wowragården.
(pdf, 634 kB)
Adress: Klågerupsvägen, Södra Sallerup.


Malmö Museer får bidrag från Region Skåne

Senast ändrad: 2018-10-31 13:43