Rapportserien

I Rapportserien publiceras arkeologiska undersökningar med både förhistoriskt och medeltida material. Undersökningarna för Öresundsförbindelsen och Citytunnelprojektet ryms i denna serie.

RAPPORT NR 1
Ängdala. Flintgruvor från yngre stenåldern, S. Sallerup. Utgrävningar 1977-81
Elisabeth Rudebeck. 1986

RAPPORT NR 2
Stenåldershus. Rekonstruktion av ett 4000 år gammalt hus
Nils Björhem & Ulf Säfvestad. 1987

RAPPORT NR 3
Ett medeltida strandområde. Kv. Fisken
Jörgen Kling & Lena Lindgren-Hertz. 1990

RAPPORT NR 4
Arkeologi i Malmö. En presentation av ett antal undersökningar i Malmö under 1980-talet
Chatarina Ödman (red.). 1992

RAPPORT NR 5
Fosie IV. Jordbrukets förändring och utveckling från senneolitikum till yngre järnålder
Stefan Gustafsson. 1995

Rapport nr 6-37 behandlar undersökningar i projekt Öresundsförbindelsen.

RAPPORT NR 6
Öresundsförbindelsen. Rapport över arkeologiska förundersökningar
Chatarina Ödman (red.).1995

RAPPORT NR 7
Öresundsförbindelsen II. Rapport över arkeologiska förundersökningar
Ingmar Billberg & Björn Magnusson Staaf (red.). 1999

RAPPORT NR 8
Öresundsförbindelsen. Skjutbanorna 1A
Esbjörn Jonsson. 2005.

RAPPORT NR 9
Öresundsförbindelsen. Skjutbanorna 1B & Elinelund 2A-B
Per Sarnäs & Jenny Nord Paulsson. 2002.

RAPPORT NR 10
Öresundsförbindelsen. Vintriehemmet 3A-B
Jan Öijeberg. 2004

RAPPORT NR 11
Öresundsförbindelsen. Vintrie 4B & Naffentorp 5B
Joakim Frejd & Lars-Erik Persson. 2002

RAPPORT NR 12
Öresundsförbindelsen. Naffentorp 5A
Mona Olsson, Johan Ingwald & Tove Paulsson-Holmberg. 2006

RAPPORT NR 13
Öresundsförbindelsen. Svågertorp 8A
Anette Rosberg & Eva Lindhé. 2001

RAPPORT NR 14
Öresundsförbindelsen. Svågertorp 8B-C
v. Attila Rostoványi & Susan Hydén. 2002

RAPPORT NR 15
Öresundsförbindelsen. Petersborg 6
Suzanne Siech & Åsa Berggren. 2002

RAPPORT NR 16
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7A
Kristian Brink & Gun-Britt Rudin. 2002

RAPPORT NR 17
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7B
Laila Eliasson & Ingela Kishonti. 2003

RAPPORT NR 18
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7D-E
Jenny Nord & Anette Rosberg. 2005

RAPPORT NR 19
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7H & Bageritomten
Anette Rosberg & Tony Engström. 2006

RAPPORT NR 20
Öresundsförbindelsen. Fosie 9A-B
Lars Jönsson & Karin Lövgren. 2003

RAPPORT NR 21
Öresundsförbindelsen. Fosie by 10
Lars Jönsson & Jan Kockum. 2004

RAPPORT NR 22
Öresundsförbindelsen. Fosie 11A-D & Borläge Larsbovägen
Claes Hadevik & Kristina Gidlöf. 2003

RAPPORT NR 23
Öresundsförbindelsen. Fredriksberg 13A-B
Berit Björhem, Martin Carlsson & Bengt Svahn. 2006

RAPPORT NR 24
Öresundsförbindelsen. Fredriksberg 13C-D
Berit Björhem. 2006

RAPPORT NR 25
Öresundsförbindelsen. Fredriksberg 13E-F
Karin Tennander. 2005

RAPPORT NR 26
Öresundsförbindelsen. Robotskjutfältet 14 A-B
Hans Ekerow & Johan Ingwald. 2002

RAPPORT NR 27
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15B, D, E
Olle Heimer. 2006

RAPPORT NR 28
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15A&C
Mia Winkler. 2004

RAPPORT NR 29
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15H
Ingela Kishonti. 2006

RAPPORT NR 30
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15F-I
Anette Nilsson & Anna Onsten Molander. 2004

RAPPORT NR 31 & 32
Öresundsförbindelsen. Tullstorp 16. Fortuna 17A & B
Fredrik Grehn & Jan Öijeberg. Anders Högberg. 2006

RAPPORT NR 33
Öresundsförbindelsen. Västergård 18A-B
Fredrik Grehn. 2004

RAPPORT NR 34
Öresundsförbindelsen. Sunnanå 19A-F
Morten Steineke, Anna Ekenberg, Christer Hansson, Patrik Iversson. 2005

RAPPORT NR 35
Öresundsförbindelsen. Burlöv 20A-B
Bo Friman. 2005

RAPPORT NR 36
Öresundsförbindelsen. Burlöv 20C
Åsa Berggren & Ulf Celin. 2004

RAPPORT NR 37
Öresundsförbindelsen. Flinta under yngre bronsålder och äldre järnålder
Anders Högberg. 2001

Rapport 38-49 behandlar undersökningar i Citytunnelprojektet.

RAPPORT NR 38
Citytunnelprojektet. Rapport över arkeologiska förundersökningar
Eva Lindhé, Per Sarnäs & Morten Steineke (red.). 2002

RAPPORT NR 39
Citytunnelprojektet. Almhov - delområde 1.
Kristina Gidlöf, Karina Hammarstrand Dehman & Tobias Johansson. 2006

RAPPORT NR 40
Citytunnelprojektet. Bunkeflo - delområde 2 och Bunkeflo bytomt.
Karin Lövgren, Olle Heimer, Patric Ifverson, Johan Ingwald, Helene Koch & Magnus Svensson. 2007.

RAPPORT NR 41
Citytunnelprojektet. Hyllie station - delområde 3 och Hotelltomten.
Claes Hadevik, Jane Jansen, Per Jansson, Joakim Sagrén & Mia Winkler. 2006

RAPPORT NR 42
Citytunnelprojektet. Hyllie vattentorn - delområde 4 och Palissaden - delområde 5
Kristian Brink & Susan Hydén. 2006

RAPPORT NR 43
Citytunnelprojektet. Lockarp - delområde 6
Krister Hansson & Ulf Celin. 2006

RAPPORT NR 44
Citytunnelprojektet. Lockarp - delområde 7
Ulf Celin. 2006
  
RAPPORT NR 45
Citytunnelprojektet. Lockarps bytomt - delområde 8
Olle Heimer, Patric Ifverson & Jenny Persson. 2006

RAPPORT NR 46
Citytunnelprojektet. Vintrie idrottsplats och Vintrie 20:1 & 20:59.
Karina Hammarstrand Dehman, Jane Jansen & Steven Hanny. 2007

RAPPORT NR 47
Citytunnelprojektet. Grävande förmedling - en arkeologi för alla
Thomas Persson & Folke Richardt. 2004

RAPPORT NR 48 & 49
Citytunnelprojektet. Tematisk rapportering av Citytunnelprojektet.
Red. Claes Hadevik & Morten Steineke

RAPPORT NR 50
Annetorpsleden
Claes Hadevik, Anna Andreasson, Kristian Brink, Susan Hydén, Karina Hammarstrand Dehman & Ulf Sandén. 2006

RAPPORT NR 51.
Järnåldersundersökningar i Skåne. Katalog över arkeologiska undersökningar 1960-2000
Mimmi Tegnér. 2005

Senast ändrad: 2017-10-03 09:58