Rapportserien

I Rapportserien publiceras arkeologiska undersökningar med både förhistoriskt och medeltida material. Undersökningarna för Öresundsförbindelsen och Citytunnelprojektet ryms i denna serie.

RAPPORT NR 1
Ängdala. Flintgruvor från yngre stenåldern, S. Sallerup. Utgrävningar 1977-81
Elisabeth Rudebeck. 1986

RAPPORT NR 2
Stenåldershus. Rekonstruktion av ett 4000 år gammalt hus
Nils Björhem & Ulf Säfvestad. 1987

RAPPORT NR 3
Ett medeltida strandområde. Kv. Fisken
Jörgen Kling & Lena Lindgren-Hertz. 1990

RAPPORT NR 4
Arkeologi i Malmö. En presentation av ett antal undersökningar i Malmö under 1980-talet
Chatarina Ödman (red.). 1992

RAPPORT NR 5
Fosie IV. Jordbrukets förändring och utveckling från senneolitikum till yngre järnålder
Stefan Gustafsson. 1995

Rapport nr 6-37 behandlar undersökningar i projekt Öresundsförbindelsen.

RAPPORT NR 6
Öresundsförbindelsen. Rapport över arkeologiska förundersökningar
Chatarina Ödman (red.).1995

RAPPORT NR 7
Öresundsförbindelsen II. Rapport över arkeologiska förundersökningar
Ingmar Billberg & Björn Magnusson Staaf (red.). 1999

RAPPORT NR 8
Öresundsförbindelsen. Skjutbanorna 1A
Esbjörn Jonsson. 2005.

RAPPORT NR 9
Öresundsförbindelsen. Skjutbanorna 1B & Elinelund 2A-B
Per Sarnäs & Jenny Nord Paulsson. 2002.

RAPPORT NR 10
Öresundsförbindelsen. Vintriehemmet 3A-B
Jan Öijeberg. 2004

RAPPORT NR 11
Öresundsförbindelsen. Vintrie 4B & Naffentorp 5B
Joakim Frejd & Lars-Erik Persson. 2002

RAPPORT NR 12
Öresundsförbindelsen. Naffentorp 5A
Mona Olsson, Johan Ingwald & Tove Paulsson-Holmberg. 2006

RAPPORT NR 13
Öresundsförbindelsen. Svågertorp 8A
Anette Rosberg & Eva Lindhé. 2001

RAPPORT NR 14
Öresundsförbindelsen. Svågertorp 8B-C
v. Attila Rostoványi & Susan Hydén. 2002

RAPPORT NR 15
Öresundsförbindelsen. Petersborg 6
Suzanne Siech & Åsa Berggren. 2002

RAPPORT NR 16
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7A
Kristian Brink & Gun-Britt Rudin. 2002

RAPPORT NR 17
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7B
Laila Eliasson & Ingela Kishonti. 2003

RAPPORT NR 18
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7D-E
Jenny Nord & Anette Rosberg. 2005

RAPPORT NR 19
Öresundsförbindelsen. Lockarp 7H & Bageritomten
Anette Rosberg & Tony Engström. 2006

RAPPORT NR 20
Öresundsförbindelsen. Fosie 9A-B
Lars Jönsson & Karin Lövgren. 2003

RAPPORT NR 21
Öresundsförbindelsen. Fosie by 10
Lars Jönsson & Jan Kockum. 2004

RAPPORT NR 22
Öresundsförbindelsen. Fosie 11A-D & Borläge Larsbovägen
Claes Hadevik & Kristina Gidlöf. 2003

RAPPORT NR 23
Öresundsförbindelsen. Fredriksberg 13A-B
Berit Björhem, Martin Carlsson & Bengt Svahn. 2006

RAPPORT NR 24
Öresundsförbindelsen. Fredriksberg 13C-D
Berit Björhem. 2006

RAPPORT NR 25
Öresundsförbindelsen. Fredriksberg 13E-F
Karin Tennander. 2005

RAPPORT NR 26
Öresundsförbindelsen. Robotskjutfältet 14 A-B
Hans Ekerow & Johan Ingwald. 2002

RAPPORT NR 27
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15B, D, E
Olle Heimer. 2006

RAPPORT NR 28
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15A&C
Mia Winkler. 2004

RAPPORT NR 29
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15H
Ingela Kishonti. 2006

RAPPORT NR 30
Öresundsförbindelsen. Södra Sallerup 15F-I
Anette Nilsson & Anna Onsten Molander. 2004

RAPPORT NR 31 & 32
Öresundsförbindelsen. Tullstorp 16. Fortuna 17A & B
Fredrik Grehn & Jan Öijeberg. Anders Högberg. 2006

RAPPORT NR 33
Öresundsförbindelsen. Västergård 18A-B
Fredrik Grehn. 2004

RAPPORT NR 34
Öresundsförbindelsen. Sunnanå 19A-F
Morten Steineke, Anna Ekenberg, Christer Hansson, Patrik Iversson. 2005

RAPPORT NR 35
Öresundsförbindelsen. Burlöv 20A-B
Bo Friman. 2005

RAPPORT NR 36
Öresundsförbindelsen. Burlöv 20C
Åsa Berggren & Ulf Celin. 2004

RAPPORT NR 37
Öresundsförbindelsen. Flinta under yngre bronsålder och äldre järnålder
Anders Högberg. 2001

Rapport 38-49 behandlar undersökningar i Citytunnelprojektet.

RAPPORT NR 38
Citytunnelprojektet. Rapport över arkeologiska förundersökningar
Eva Lindhé, Per Sarnäs & Morten Steineke (red.). 2002

RAPPORT NR 39
Citytunnelprojektet. Almhov - delområde 1.
Kristina Gidlöf, Karina Hammarstrand Dehman & Tobias Johansson. 2006

RAPPORT NR 40
Citytunnelprojektet. Bunkeflo - delområde 2 och Bunkeflo bytomt.
Karin Lövgren, Olle Heimer, Patric Ifverson, Johan Ingwald, Helene Koch & Magnus Svensson. 2007.

RAPPORT NR 41
Citytunnelprojektet. Hyllie station - delområde 3 och Hotelltomten.
Claes Hadevik, Jane Jansen, Per Jansson, Joakim Sagrén & Mia Winkler. 2006

RAPPORT NR 42
Citytunnelprojektet. Hyllie vattentorn - delområde 4 och Palissaden - delområde 5
Kristian Brink & Susan Hydén. 2006

RAPPORT NR 43
Citytunnelprojektet. Lockarp - delområde 6
Krister Hansson & Ulf Celin. 2006

RAPPORT NR 44
Citytunnelprojektet. Lockarp - delområde 7
Ulf Celin. 2006
  
RAPPORT NR 45
Citytunnelprojektet. Lockarps bytomt - delområde 8
Olle Heimer, Patric Ifverson & Jenny Persson. 2006

RAPPORT NR 46
Citytunnelprojektet. Vintrie idrottsplats och Vintrie 20:1 & 20:59.
Karina Hammarstrand Dehman, Jane Jansen & Steven Hanny. 2007

RAPPORT NR 47
Citytunnelprojektet. Grävande förmedling - en arkeologi för alla
Thomas Persson & Folke Richardt. 2004

RAPPORT NR 48 & 49
Citytunnelprojektet. Tematisk rapportering av Citytunnelprojektet.
Red. Claes Hadevik & Morten Steineke

RAPPORT NR 50
Annetorpsleden
Claes Hadevik, Anna Andreasson, Kristian Brink, Susan Hydén, Karina Hammarstrand Dehman & Ulf Sandén. 2006

RAPPORT NR 51.
Järnåldersundersökningar i Skåne. Katalog över arkeologiska undersökningar 1960-2000
Mimmi Tegnér. 2005

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-03 09:58