Kontakta oss

För allmänna kontaktuppgifter till Malmö Museer, se längst ned på sidan.

Telefon

040-34 10 00 (växel, Malmö stad)
040-34 44 37 (museibutik Slottsholmen)
040-34 44 38 (museibutik Teknikens och Sjöfartens hus)
040-34 44 23 (bokning av visningar och lektioner)

040-12 84 71 (Museispårväg)

Telefax

040-12 40 97 (Malmö Museers stab och Malmö Konstmuseum)
040-34 43 87 (Museibutik Slottsholmen och bokningen)
040-12 87 50 (Teknikens och Sjöfartens hus)

E-post

E-postadress till medarbetare utformas enligt principen:
fornamn(.initial).efternamn@malmo.se

Om Du är osäker på korrekt e-postadress, sänd ett mail till malmomuseer@malmo.se så vidarebefordras Ditt mail till önskad medarbetare.

Endast de medarbetare som aktivt valt att publiceras, visas på hemsidan.

Kontaktuppgifter till museets enheter:

Museichef

Katarina Carlsson
katarina.carlsson@malmo.se

Administration/stab

v. Attila Rostoványi, enhetschef
attila.rostovanyi@malmo.se

Publikenheten

Andreas Olsson, enhetschef
andreas.olsson@malmo.se

Sektionen för kulturmiljövård

Olof Martinsson, stadsantikvarie och sektionschef
olof.martinsson@malmo.se

Senast ändrad: 2019-01-10 14:21