Malmö Museers vision och mission

Malmö Museers vision är att museet ska vara bäst på att väcka nyfikenhet och skapa sammanhang.

Vision

Bäst på att väcka nyfikenhet och skapa sammanhang.

Mission

Malmö Museer skapar möjlighet till insikt om och empati för natur- och kulturarv. Så att det bevaras, används, utvecklas och angår alla.

Under 2015 har Malmö Museer arbetat fram en digital strategi (pdf, 1.1 MB) för sin verksamhet. Detta har gjorts på uppdrag av Region Skåne. Strategin pekar på hur museet framöver ska utveckla sin tillgänglighet genom digitala resurser och teknik. Den har tagits fram i dialog med användare, bland annat museibesökare, pedagoger och följare på sociala medier. Strategin har sedan kompletterats med en handlingsplan (pdf, 1.4 MB).

Senast ändrad: 2018-02-26 14:16