Publikationer

Här hittar du böcker och skrifter från Malmö Museer.

Skånskt yllebroderi som PDF

Foto Vladimira Tabakova/Malmö Museer

Sedan några år har det traditionella skånska yllebroderiet blivit populärt. Många vill lära sig denna roliga och färgglada broderiteknik och många kurser som startar är fulltecknade.

Nu kan du ladda ner den gamla men fina och eftersökta årsboken av Ernst Fischer om Skånskt yllebroderi från Malmö Museum. Här kan du läsa om alla de olika mönstren och figurerna som förkommer på de gamla skånska dynorna. Klicka här (pdf, 40.2 MB) för att ladda ner!

Att bevara gammal tid är att ge framtiden en vän

Flytten till Malmö kulturförvaltnings nya centralmagasin

Red: Birgitta Erson
Sedan 2001 pågår ett omfattande arbete med att flytta Malmös materiella kultur- och naturarv - från gamla, otjänliga lokaler till bättre förvaring i ett nytt centralmagasin. Här berättas om erfarenheterna från flyttprojektet och den enorma arbetsinsatsen synliggörs. Med mycket bilder visas projektets alla faser inklusive ombyggnaden av magasinet och i artiklar återges de medverkande sina egna berättelser.  

Utgivningsår: 2008. Omfång: 119 s. ISBN 91-85341-22-3. Pris: 100 kr.

Zatar och Ingefära

En bok om växter, odlingstips och huskurer

Foto: Johanna Rylander. Text: Inger Pedersen och Aila Peterson. Medförfattare: Kajsa Högfeldt.
Boken Zatar och Ingefära ger konkreta odlingstips och annorlunda uppslag om växters många användningsområden i olika länder. Varför inte testa att odla din egen ingefära och bockhornsklöver? Zatar och Ingefära är resultatet av Malmö Museers dokumentation kring växter på Rosengård. Inventering av växter samt intervjuer med boende och odlare genomfördes med stöd från Malmö stads miljöanslag.

Utgivningsår: 2006. Omfång: 73 s. ISBN: 91-85341-03-7. Pris: 129 kr.

Medeltid på tevetid

- en dokusåpas historiedidaktik

Redaktörer: Anders Högberg och Håkan Kihlström.
En antologi om det förflutna i nuet. Utgångspunkten är dokusåpan Riket som sändes i Sveriges Television vintern 2004-2005. Samtidigt som Riket visades ställde Malmö Museer ut rekvisita från TV-serien. Som avslutning på utställningen anordnades ett seminarium där aspekter av historiebruk och historiekultur diskuterades. Boken är ett resultat av detta seminarium. Från olika infallsvinklar behandlar skribenterna perspektiv på historiebruk . Artikelförfattare: Kajsa Tosting, Mats Burström, Åsa Linderborg, Roger Johansson, Dick Harrison, Kristian Berg.

Utgivningsår: 2005. Omfång: 95 s. Förlag: Malmö Kulturmiljö och Malmö Museer. ISBN: 91-87336-78-2. Pris: 80 kr.

Myter makt och museum

Rapport om Malmö Museers romska samarbete

Text: Sofie Bergkvist och Eva Hansen. Foto: Merja Diaz.
Malmö Museer inledde 2001 ett samarbete med romska organisationer och föreningar. Det syftade till att undersöka möjligheterna att skapa ett nationellt romskt museum i Malmö. Arbetet, som stöttades av bland annat Statens Kulturråd, har gett upphov till en mängd olika resultat. Denna rapport berättar om möjligheterna för ett romskt museum att etableras och vägen dit. Den berättar även om ett bortglömt kulturarv i Sverige som sällan visas på kulturinstitutionerna men som förtjäna ratt lyftas fram.

Utgivningsår 2004. Omfång: 55 s. ISBN: 91 8733693 6. Pris: 100 kr.

Nysyner

Redaktörer: Merja Diaz, Inger Pedersen, Aila Peterson.
Idag är distinktionen mellan natur och kultur inte självklar. Natur och kultur formar varandra och gränsen mellan dessa börjar suddas ut. Det finns idag egentligen inte någon natur som inte är påverkad av människan och hennes kultur. Det gör att vår kunskap inte heller kan vara ämnesbunden. Nysyner är en antologi sammanställd med utgångspunkt i seminariet "Gränsöverskridande möten, forum för natur - kultur" som Malmö Museer arrangerade i februari 2003. Ett genomgående tema under seminariet var tvärvetenskap. Med bidrag från bland annat Alf Hornborg, Stefan Edman, Behnn Edvinsson och Katarina Griip Höök.

Utgivningsår: 2003. Omfång: 111 s. ISBN: 9187336 693. Pris: 200 kr.

Templets sten föll på Föreningsgatan - Malmö synagoga 100 år

Redaktörer: Claes Fürstenberg, Jan Mark. Foto: Merja Diaz.
Den 20 september 1903 invigdes Malmö synagoga. Inför 100 års jubileet producerade Judiska församlingen och Malmö Museer ett 160-sidigt praktverk om Malmös judiska historia med utgångspunkt i synagogan. Boken dokumenterar byggnaden, arkitekturen och det religiösa livet i synagogan. Läsarna får också en inblick i hur det är att vara jude i Malmö idag. Synagogan ritades av den kände Malmöarkitekten John Smedberg i en stil som var mycket vanlig bland europeiska synagogor i början på förra seklet. Synagogan i Malmö är en av de få som finns kvar. De flesta andra brändes under Kristallnatten eller förstördes före eller under andra världskriget. Boken har producerats med ekonomiskt bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

Utgivningsår: 2003. Omfång: 160 s (färgfotografier/illustrationer). ISBN: 91-87-33657-x. Pris: 295 kr.

16 mars 2002 - Dagbok från Rosengård

Red: Inger Pedersen
Boken innehåller ett urval av dagboksanteckningar som skrevs under en dag på Rosengård. Texterna handlar om vänskap, längtan, kärlek och Rosengård, men också om krig, saknaden efter anhöriga, mobbing och utanförskap. Texterna illustreras av bilder från en fototävling som arrangerades på Rosengård. Dagboksdagen och fototävlingen ingick i ett dokumentationsprojekt om drevs av Malmö Museer under större delen av 2001.

Utgivningsår: 2002. Omfång: [95 s.], ill. (färg)ISBN: 91-87336-96-0. Pris: 50 kr.

16 mars - Dagbok från Rosengård.

Arbets- och inspirationsmaterial.

Till boken 16 mars 2002 hör ett pedagogiskt material tänkt att inspirera till diskussion och praktiska aktiviteter. Materialet är tänkt att användas på fritidshem, i föreningar och i skolan. Det vänder sig huvudsakligen till lärare, pedagoger och elever i grundskolan. I de föreslagna aktiviteterna ingår moment som innebär att deltagarna övas i att uttrycka sig verbalt, skriftligt och inte minst kreativt.

Utgivningsår: 2002. Pris: 25 kr.

Rapport från Rosengård

Red: Inger Pedersen
Malmö Museers dokumentationsarbete genomfördes i nära samarbete med de boende på Rosengård, ett miljonprogramsområde i Malmö. Boken innehåller texter, fotografier och teckningar samt beskriver hur museet har utvecklat nya metoder i sitt arbete. En dagboksdag, en fototävling och workshops var något av det som provades för att samla in dokumentation i dialog med de boende på området.

Utgivningsår: 2002. Omfång: 95 s, ill. (huvudsakligen i färg), häftad. ISBN: 91-87336-98-7. Pris: 145 kr.

Minimalmanual - hur att rätt hantera museiföremål

Red: Birgitta Erson och Mette Raaum.
Manualen är menad att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet på museer och i hembygdsgårdar. Användaren ska snabbt och enkelt få konkreta hanteringsråd samt information om olika materials känslighet. En tydlig innehållsförteckning samt 13 registerflikar gör det lätt att slå upp den föremålskategori man behöver veta mer om. Manualen är i A5-format, har spiralrygg, skyddas ytterst av stabila plastlaminat och innehåller 64 sidor med 22 teckningar.

Utgivningsår: 2002. ISBN: 91-87336-94-4. Pris: 110 kr.

Flyktingar på Malmö Museum 1945

Malmö Museers skriftserie nr 1. Karin Landergren Blomqvist.
Med hjälp av dagboksanteckningar och minnesbilder skildrar Karin Landergren den korta men intensiva tiden mellan april och september 1945 då Malmö Museum förvandlades till flyktingförläggning.

Utgivningsår: 2002. Omfång: 75 s., ill. (vissa i färg), inbunden ISBN: 91-87336-80-4. ISSN: 1650-9811. Pris: 125 kr.

Malmös möte med renässansen

Red: Björn Magnusson Staaf, Anders Reisnert, Eva Björklund.
Malmöborna påverkades mycket av de nya idéer som uppstod ute i Europa under renässansen. Detta skildras i ett antal artiklar som berättar om både individer, politik och konstföremål. Boken utkom i anslutning till en utställning med samma namn på Malmö Museer.

Utgivningsår: 1999. Omfång: 93 s, ill. (huvudsakligen i färg), häftad ISBN: 91-87336-38-3. Pris: 100 kr.

Malmöhus - en vandring genom slottet och dess historia

Eva Björklund.
En rikt illustrerad och lättillgänglig guide till slottet Malmöhus. Boken är uppdelad i två avsnitt. Den första delen berättar slottets brokiga historia och den andra delen tar besökaren på en tur runt de kungliga salarna, länsherrens våning och de dystra kanontornen. Boken finns även på engelska och tyska.  

Utgivningsår: 1998. Omfång: 67 s., ill., (färg och sv/v). ISBN: 91-87336-28-6. Pris: 100 kr.

I historiens lustgård med Einar Bager

Red: Anders Reisnert och Magnus Waldeborn.
Einar Bager var konstnär. Och forskare. Och författare. Och arkeolog. Och historiker. Allt i samma unika person. Med rötter och hjärta i Malmö blev det naturligt för Einar att ägna en stor del av sitt liv åt sin stad och dess historia. Hur såg Malmö ut på 1500- 0ch 1600-talet? Vem bodde här? Brände man verkligen häxor på Kirseberg? Einar forskade, tecknade och berättade vidare. Och vi får lära oss något nytt om Malmös historia.

Utgivningsår: 1996. Omfång: 148 s., ill., (färg och sv/v), inbunden ISBN: 91-87336-24-3. Pris: 160 kr.

Det skånska bondeupproret 1811 (pdf, 45.1 MB)

2011 var det 200 år sedan bondeupproret i Skåne, det så kallade Klågerups-upproret, ägde rum. Det startade då det gick ut ett påbud om att unga fattiga bönder skulle anmäla sig till krigstjänst. 1991 gav Malmö Museer ut en bok om upproret, som går att ladda ned här som pdf.

För beställning av böcker ur Malmö Museers boklista, kontakta

Museibutiken, Slottsholmen, e-post: museishop@malmo.se, tel 040-344437. Vid beställning tillkommer porto- och postförskottsavgift (ca 50 kr).

Vid förfrågningar om tidigare utgivningar, kontakta

magnus.waldeborn@malmo.se

Senast ändrad: 2018-10-08 10:34