Science Center Malmö Museer

Historia, nutid och framtid möts i utställningar och aktiviteter på Science Center Malmö Museer. Fokus är naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Välkommen att utforska och inspireras!

© Johanna Rylander / Malmö Museer

Med interaktivitet och ett lustfyllt lärande vill Science Center Malmö Museer skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik. Ambitionen är att vara en plats för idéutveckling och nytänkande där verksamheten utvecklas i samarbete med bland annat näringsliv och universitet. Vi har ett brett utbud av utställningar och pedagogiska koncept med fokus på lärande för hållbar utveckling.

Verksamheten är en del av Malmö Museer, ett regionalt och kommunalt museum som årligen tar emot ca 450 000 besök varav närmare hälften är barn och unga. Museets samlingar och det gemensamma kulturarvet är en ovärderlig tillgång för att visa samspelet mellan människor, teknik, naturvetenskap och samhälle.

Vårt Science Center knyter samman befintliga och nya utställningar på Teknikens och Sjöfartens hus, och det populära akvariet på Slottsholmen används i våra pedagogiska program som belyser teman som energi, klimat, teknik, innovationer, hållbarhet och vetenskapshistoria. Vi använder staden och havet som undervisningsrum, och finns med vid en rad olika evenemang.

Science Center Malmö Museer utvecklandes under 2011–2014 utifrån målsättningen att skapa en plattform med ett brett utbud av utställningar och pedagogiska koncept med fokus på lärande för hållbar utveckling – såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt och kulturellt. Utvecklingsprojektet som drevs av Malmö Museer och Miljöförvaltningen tillsammans med Miljöförvaltningen fick medel ur EU:s regionala utvecklingsfond genom Tillväxtverket.

Aktuellt

Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer

Science Center Malmö Museer är en del av Wisdome – en unik nationell satsning på visualiseringsteknik med digitala labb och lärmiljöer i världsklass.

I satsningen ingår ytterligare fyra science centra, flera universitet och forskningsmiljöer vilka samarbetar kring forskning, teknik och didaktik för nya sätt att engagera och lära.

I Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå byggs nya domer och i Norrköping utvecklas produktioner som kommer visas på alla fem platser. Läs mer om Wisdome här.

Wisdome Malmö – förstudie om mötesplatsens utveckling

Med medel från Tillväxtverket har en förstudie genomförts som undersöker hur satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling.

Följ utvecklingsarbetet på bloggen.

Senast ändrad: 2018-05-30 12:19