Science Center Malmö Museer

OBSERVERA!

Teknikens och Sjöfartens hus är stängt för ombyggnad, öppnar igen i september 2019. Det innebär att alla utställningar i detta hus inklusive ubåten är stängda.

Läs mer om renoveringen här

Historia, nutid och framtid möts i utställningar och aktiviteter på Science Center Malmö Museer. Fokus är naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Välkommen att utforska och inspireras!

© Johanna Rylander / Malmö Museer

Med interaktivitet och ett lustfyllt lärande vill Science Center Malmö Museer skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik. Ambitionen är att vara en plats för idéutveckling och nytänkande där verksamheten utvecklas i samarbete med bland annat näringsliv och universitet. Vi har ett brett utbud av utställningar och pedagogiska koncept med fokus på lärande för hållbar utveckling.

Verksamheten är en del av Malmö Museer, ett regionalt och kommunalt museum som årligen tar emot ca 450 000 besök varav närmare hälften är barn och unga. Museets samlingar och det gemensamma kulturarvet är en ovärderlig tillgång för att visa samspelet mellan människor, teknik, naturvetenskap och samhälle.

Vårt Science Center knyter samman befintliga och nya utställningar på Teknikens och Sjöfartens hus, och det populära akvariet på Slottsholmen används i våra pedagogiska program som belyser teman som energi, klimat, teknik, innovationer, hållbarhet och vetenskapshistoria. Vi använder staden och havet som undervisningsrum, och finns med vid en rad olika evenemang.

Science Center Malmö Museer utvecklandes under 2011–2014 utifrån målsättningen att skapa en plattform med ett brett utbud av utställningar och pedagogiska koncept med fokus på lärande för hållbar utveckling – såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt och kulturellt. Utvecklingsprojektet som drevs av Malmö Museer och Miljöförvaltningen tillsammans med Miljöförvaltningen fick medel ur EU:s regionala utvecklingsfond genom Tillväxtverket.

Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer

Malmö Museer mottog 2017 en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till visualiseringsteknik. Syftet med donationen är att etablera en dom och en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande. Satsningen som är nationell går under namnet Wisdome och omfattar ytterligare fyra science centers i Sverige: Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter C i Norrköping, Universeum i Göteborg och Umevatoriet i Umeå.

Genom Wisdome vidareutvecklas medverkande science centers till innovativa mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet. Malmös profilområden blir hållbar utveckling och digitala spel.

Stöd från Tillväxtverket

I slutet av 2018 fick Malmö Museer besked från Tillväxtverket, att en ansökan för Wisdome i Malmö har beviljats stöd. Med det stödet får museet möjlighet att etablera en mötesplats för innovation de närmaste tre åren. Bland annat byggs en dom där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Kopplat till domen skapas också arenor för kreativitet och innovationer, där akademi och näringsliv kan möta varandra och Malmö Museers publik. Mötesplatsen ska fungera som en lärmiljö och besöksmål för staden och regionen. I den presenteras spektakulära presentationer i domformat, interaktiva installationer och utställningar som gör världen, tekniken, forskningen och samhällsutvecklingen mer begriplig.

Wisdome Malmö är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden.

Senast ändrad: 2019-02-04 12:27