Arkeologi

Malmö Museer har ett stort och omfattande arkeologiskt material. Arkeologiska utgrävningar i och kring Malmö har bedrivits sedan 1920-talet och metodiskt och kontinuerligt sedan 1960-talet.

Materialet omfattar hela den sydskandinaviska förhistorien, medeltid, renässans och senare tidsperioder. Inte minst de stora utgrävningsprojekten inför Öresundsförbindelsen, Citytunneln och andra stora byggprojekt har gett oss ny kunskap om och nya bilder av det förgångna.

De arkeologiska undersökningarna har under 2000-talet gjorts tillgängliga genom en arkivdatabas som underlättar arbetet för de forskare, studerande och intresserad allmänhet som söker sig till oss.

Klicka på några av rubrikerna nedan så får du veta mer. Här visas några av de mest unika föremål och lämningar som hittats i Malmötrakten. Ögonblicksbilder från 8 000 år av stadens förflutna. En tidsrymd som motsvarar 320 generationer.

Senast ändrad: 2014-10-10 10:55