Skolprogram

© Roza Czulowska / Malmö Museer

För skolklasser finns Malmö Museers juniorklubbar och andra program. Här finns något för alla - från förskolan till gymnasiet. Vårens (2019) pedagogiska program går att boka från och med den 19 november!

Förskolan

Kommendantens trädgård (pdf, 144.1 kB) (förskolans 3-4-åringar)

Genom samtal, lek, aktiviteter och skapande lär vi oss om naturen och särskilt om maskar och bin. Tre träffar (varav en avslutning).

Livet (pdf, 85.9 kB) (förskolans 5-åringar)

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Tre träffar.

Skepp & Skoj (förskolans 5-åringar)

Miljö, historia och vatten är den röda tråden. Vi gör experiment, åker båt och undersöker vilka som bor i Öresund. Fyra träffar.
Programmet är ett samarbete mellan Marint kunskapscenter och Malmö Museer.

Förskoleklass

Från Bläckfiskar till Dockteater (pdf, 87.7 kB)

Ett program som kopplar ihop livet under ytan i Öresund med dockteater och skaparverkstad. En träff. Följande datum finns att boka under våren:  13 och 14 februari, 14, 15, 21 och 22 mars, 4 och 5 april samt 24 maj.
Här hittar du före- och efterarbetsmaterial. (pdf, 650.2 kB)
Programmet är ett samarbete mellan barnkulturenheten och Malmö Museer.

ODLA din jord

Hur använder vi vår jord och vad är jord? Varför och hur odlar vi? Tema jord, odling och mat. Om hur allt hänger samman i kretslopp. Två träffar på museet och en i Torup.
Här kan du läsa mer. (word, 29.7 kB)

Skepp & Skoj

Miljö, historia och vatten är den röda tråden. Vi gör experiment, åker båt och undersöker vilka som bor i Öresund. Fyra träffar.
Programmet är ett samarbete mellan Marint kunskapscenter och Malmö Museer.

Årskurs 1–3

Ask & Embla (årskurs 2–3) (pdf, 366.3 kB)

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen. I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Bilder av det förflutna (årskurs 3)

Vi besöker er skola och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar: de senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Från bläckfiskar till dockteater (pdf, 87.7 kB) (förskoleklass till årskurs 2)

Ett program som kopplar ihop livet under ytan i Öresund med dockteater och skaparverkstad. En träff. Följande datum finns att boka under våren: 13 och 14 februari, 14, 15, 21 och 22 mars, 4 och 5 april samt 24 maj.
Här hittar du före- och efterarbetsmaterial. (pdf, 650.2 kB)
Programmet är ett samarbete mellan barnkulturenheten och Malmö Museer.

ODLA din jord

Hur använder vi vår jord och vad är jord? Varför och hur odlar vi? Tema jord, odling och mat. Om hur allt hänger samman i kretslopp. Två träffar på museet och en i Torup.
Här kan du läsa mer. (word, 29.7 kB)

Mellan rotting och hartass – skolan för 100 år sedan

Att det var skillnad på att gå i skolan förr och nu, det förstår de flesta. Men hur var det egentligen? Vi besöker er i klassrummet och berättar om skolan för 100 år sedan. Eleverna får prova på hur en skoldag kunde vara, med psalmsång, skriva på griffeltavla och skolgymnastik. Vi berättar om skolans uppfostrande roll där disciplinen hade stor betydelse. En träff.

Pippi på fåglar (Årskurs 3)

Ett nytt program! Vi träffas två gånger på en termin. På första träffen i Bokskogen, Torup bygger vi  fågelholkar och lär oss om vanliga
fåglar i skogen. Andra träffen är på Malmö Museer med aktiviteter kopplat till utställningen Människor <3 Fåglar = Sant. Då går vi även en fågelvandring i området runt museet.
Här kan du läsa mer. (word, 46.9 kB)

Skepp & Skoj

Miljö, histora och vatten är den röda tråden. Vi gör experiment, åker bår och undersöker vilka som bor i Öresund. Fyra träffar.
Programmet är ett samarbete mellan Marint kunskapscenter och Malmö Museer.

Årskurs 4–6

Ask & Embla (pdf, 366.4 kB)

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen. I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Ask & Embla - Vikingatid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Medeltid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Stormaktstid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Bilder av det förflutna

De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Dåtid i nutid och nutid i framtid

Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Klimat-X (från årskurs 5)

En stadsvandring i Västra hamnen.
Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Museipedagogen berättar och diskuterar med klassen under vandringen.

Pippi på fåglar

Ett nytt program. Vi träffas två gånger på en termin. På första träffen i
Bokskogen, Torup bygger vi bland annat fågelholkar och lär oss om vanliga fåglar i skogen. Andra träffen är på Malmö Museer med aktiviteter kopplat till utställningen Människor <3 Fåglar = Sant. Då går vi även en fågelvandring i området runt museet.
Här kan du läsa mer. (word, 46.9 kB)

OBS! Under våren 2019 tar Upptäckarklubben en paus!
Upptäckarklubben

Lär dig mer om hur natur och teknik hänger samman! I Upptäckarklubben tittar vi på fantastiska uppfinningar, naturvetenskapliga fenomen och djurens fantastiska värld. Vi arbetar med teman såsom vatten, ljus, ljud och energi både i teori och praktik. Fem träffar varav en i Torup.

Årskurs 7–9

Bilder av det förflutna

De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Dåtid i nutid och nutid i framtid

Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

En hållbar framtid - Agenda 2030

En utbildning i hållbar utveckling. Målet är att ge eleverna både djupare kunskap och handlingskompetens. Utbildningen genomförs i samarbete med Kretseum, Sysav och Marinpedagogiskt center. Fem träffar.
Här läser du mer om programmet och hur du anmäler din klass. (pdf, 458.8 kB)

Klimat-X

En stadsvandring i Västra hamnen.
Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Museipedagogen berättar och diskuterar med klassen under vandringen.

Pippi på fåglar

Ett nytt program. Vi träffas två gånger på en termin. På första träffen i Bokskogen, Torup, bygger vi fågelholkar och lär oss om vanliga fåglar i skogen. Andra träffen är på Malmö Museer med aktiviteter kopplade till utställningen Människor <3 Fåglar = Sant. Då går vi även en fågelvandring i området runt museet.
Här kan du läsa mer. (word, 46.9 kB)

Välkommen till Sverige (pdf, 322.3 kB) - Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Mer information om utställningen och fördjupningsmaterial, klicka här.

Gymnasiet

Dåtid i nutid och nutid i framtid

Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Klimat-X

En stadsvandring i Västra hamnen. Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Museipedagogen berättar och diskuterar med klassen under vandringen.

Välkommen till Sverige (pdf, 322.3 kB) - Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Mer information om utställningen och fördjupningsmaterial, klicka här.

Särskola

Livet

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Tre träffar. Lärarhandledning särskolan.

SFI-grupper, förberedelseklasser och språkintroduktion

OBS! Programmet SKI tar en paus under våren 2019 på grund av ombyggnationer och andra omständigheter.
SKI - Språk Kultur Identitet

Programmet riktar sig till de som nyligen har kommit till Malmö från ett annat land. Med museet som utgångspunkt tränas deltagarna i svenska genom besök i utställningar och genom andra aktiviteter. Fem träffar. Programinformation.

Språkmöten

Språkutvecklande aktiviteter för språkintroduktionsgrupper i Malmö. Med naturen och historien som utgångspunkt utvecklar deltagarna sin svenska genom gemensamma möten och upplevelser i Torup och på museet.  Fyra träffar.
Programinformation hittar du här. (pdf, 507.9 kB)

Språkvandring

En språkvandring under en dag i Bokskogen, Torup, för språkklasser/grupper i Malmö. Vi vandrar tillsammans i skogen och möter nya miljöer som vi sätter ord på och lär in nya begrepp. Er medhavda lunch kan tillagas över öppen eld i vår inspirationsträdgård. En träff.
Läs mer om hur du anmäler dig här (pdf, 858 kB).

Senast ändrad: 2019-01-18 12:38