Skolprogram

© Roza Czulowska / Malmö Museer

För skolklasser finns Malmö Museers juniorklubbar och andra program. Här finns något för alla - från förskolan till gymnasiet!

Förskolan

Kommendantens trädgård (pdf, 144.1 kB) (förskolans 3-4-åringar)

Genom samtal, lek, aktiviteter och skapande lär vi oss om naturen och särskilt om maskar och bin. Tre träffar (varav en avslutning).

Livet (pdf, 85.9 kB) (förskolans 5-åringar)

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Tre träffar.

Skepp & Skoj (förskolans 5-åringar)

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Förskoleklass

Från Bläckfiskar till Dockteater (pdf, 87.7 kB)

Ett program som kopplar ihop livet under ytan i Öresund med dockteater och skaparverkstad. En träff.
Här hittar du före- och efterarbetsmaterial. (pdf, 650.2 kB)
Programmet är ett samarbete mellan barnkulturenheten och Malmö Museer.

Skepp & Skoj

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Årskurs 1–3

Ask & Embla (årskurs 2–3) (pdf, 366.3 kB)

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen. I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Bilder av det förflutna (årskurs 3)

Vi besöker er skola och genomför pedagogiska program kring spåren från det förflutna i era omgivningar: de senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Från bläckfiskar till dockteater (pdf, 87.7 kB) (förskoleklass till årskurs 2)

Ett program som kopplar ihop livet under ytan i Öresund med dockteater och skaparverkstad. En träff.
Här hittar du före- och efterarbetsmaterial. (pdf, 650.2 kB)
Programmet är ett samarbete mellan barnkulturenheten och Malmö Museer.

Mellan rotting och hartass – skolan för 100 år sedan

Att det var skillnad på att gå i skolan förr och nu, det förstår de flesta. Men hur var det egentligen? Vi besöker er i klassrummet och berättar om skolan för 100 år sedan. Eleverna får prova på hur en skoldag kunde vara, med psalmsång, skriva på griffeltavla och skolgymnastik. Vi berättar om skolans uppfostrande roll där disciplinen hade stor betydelse. En träff.

Naturen som komplement till klassrummet (pdf, 453.5 kB)

Vi använder bokskogen i Torup som pedagogisk arena och erbjuder fortbildning i hur du som pedagog kan använda naturen som komplement till klassrummet. Du fortbildas samtidigt som klassen har en utedag. Du får handfasta tips samtidigt som dina elever lär med alla sinnen. En träff.

Skepp & Skoj

Miljö, kultur och vatten är den röda tråden. Vi slår rep, gör experiment och rensar fisk. Fem träffar.

Årskurs 4–6

Ask & Embla (pdf, 366.4 kB)

I samband med att Malmö Museer förnyar sina utställningar om Forntid och Medeltid och de gamla utställningarna har demonterats förändras även de pedagogiska programmen. I de nya programmen varvas teoretiskt och praktiskt lärande, med tonvikt på det sistnämnda.
Fem träffar, varav två på skolan och två på museet samt en exkursion.

Ask & Embla - Vikingatid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Medeltid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Ask & Embla - Stormaktstid
Programmet är under arbete. Fråga gärna.

Bilder av det förflutna

De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Dåtid i nutid och nutid i framtid

Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Klimat-X (pdf, 79.1 kB)

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Naturen som komplement till klassrummet (pdf, 453.5 kB)

Vi använder bokskogen i Torup som pedagogisk arena och
erbjuder fortbildning i hur du som pedagog kan använda naturen som komplement till klassrummet. Du fortbildas samtidigt som klassen har en utedag. Du får handfasta tips samtidigt som dina elever lär med alla sinnen. En träff.

Upptäckarklubben

Lär dig mer om hur natur och teknik hänger samman! I Upptäckarklubben tittar vi på fantastiska uppfinningar, naturvetenskapliga fenomen och djurens fantastiska värld. Vi arbetar med teman såsom vatten, ljus, ljud och energi både i teori och praktik. Fem träffar varav en i Torup.

Årskurs 7–9

Bilder av det förflutna

De senaste 100 åren har arkeologer hittat föremål, gravar och boplatser i Malmö och dess omgivningar. Tillsammans med arkeologerna skapar vi modeller av det förflutna och bygger en utställning. Fem träffar på skolan.

Dåtid i nutid och nutid i framtid

Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

En hållbar framtid - Agenda 2030

En utbildning i hållbar utveckling. Målet är att ge eleverna både djupare kunskap och handlingskompetens. Utbildningen genomförs i samarbete med Kretseum, Sysav och Marinpedagogiskt center. Fem träffar.
Här läser du mer om programmet och om anmälan. (pdf, 457.3 kB)

Klimat-X (pdf, 79.1 kB)

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor?Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Naturen som komplement till klassrummet (pdf, 453.5 kB)

Vi använder bokskogen i Torup som pedagogisk arena och
erbjuder fortbildning i hur du som pedagog kan använda naturen som komplement till klassrummet. Du fortbildas samtidigt som klassen har en utedag. Du får handfasta tips samtidigt som dina elever lär med alla sinnen. En träff.

Välkommen till Sverige (pdf, 322.3 kB) - Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Mer information om utställningen och fördjupningsmaterial, klicka här.

Gymnasiet

Dåtid i nutid och nutid i framtid

Hur skapas bilden av det förflutna? Eleverna skapar egna arkeologiska lämningar som de gräver ut, dokumenterar och tolkar. Vi blickar även framåt, hur tolkas vår tid i framtiden? Sex träffar på skolan.

Klimat-X (pdf, 79.1 kB)

Hur påverkar klimatet oss? Hur påverkar vi klimatet? Framtida transporter? Uppvärmning? Alternativa energikällor? Här får du och dina elever träffa museipedagoger med bred klimatkompetens.

Välkommen till Sverige (pdf, 322.3 kB) - Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945

Utställningen handlar om de Vita bussarna, om museet som flyktingförläggning och om flykt då och nu. Mer information om utställningen och fördjupningsmaterial, klicka här.

Särskola

Livet

Växtkraft och livslust. Genom att använda alla våra sinnen så lär vi oss om hur det växer, om djurens liv och om oss själva. Tre träffar. Lärarhandledning särskolan.

SFI-grupper, förberedelseklasser och språkintroduktion

OBS! Programmet SKI tar en paus under våren 2019 pga ombyggnationer och andra omständigheter.
SKI - Språk Kultur Identitet

Programmet riktar sig till de som nyligen har kommit till Malmö från ett annat land. Med museet som utgångspunkt tränas deltagarna i svenska genom besök i utställningar och genom andra aktiviteter. Fem träffar. Programinformation.

Språkmöten

Språkutvecklande aktiviteter för klasser på startskolor i Malmö. Med naturen som utgångspunkt utvecklar deltagarna sin svenska genom gemensamma möten och upplevelser i Torup och på Malmö Museer. I Torup vandrar vi längs Ordstigen och i Slottsparken. Vi undersöker närmiljön med alla våra sinnen och pratar om begrepp som identitet, musik/dikt eller ordspråk. Tre träffar.
Programinformation (word, 45.8 kB).

Språkvandring

En språkvandring under en dag i Bokskogen, Torup, för språkklasser/grupper i Malmö. Vi vandrar tillsammans i skogen och möter nya miljöer som vi sätter ord på och lär in nya begrepp. Er medhavda lunch kan tillagas över öppen eld i vår inspirationsträdgård. En träff.
Läs mer om hur du anmäler dig här (pdf, 858 kB).

Senast ändrad: 2018-09-05 09:05