Öppen kreativ verkstad

Nästa öppna kreativa verkstad finner du på Barnlandet på Malmöfestivalen!

Foto: Marcus Marcusson/Malmö Museer

13–17 augusti 2018, kl. 11–18. Barnlandet, Malmöfestivalen.
På ett lekfullt sätt lär vi känna de 17 globala mål som FN och världens ledare har enats om. Målen har vardera en siffra och en text, en färg och en symbol.

Gör en egen Globala målen flagga, skapa hängande mobiler och ta med dig en lott från Globala målen-lotteriet –där alla vinner! Kreativt, lärande och medskapande – för en gemensam hållbar värld.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-15 13:09