Teatermuseet

Teatermuseets fasad.

Teatermuseet i Malmö är ett museum som syftar till att bevara och dokumentera historia och traditioner från teater och scenvärlden.

Teatermuseet är genom sina samlingar och sitt arkiv en unik källa till information kring teaterns och nöjeslivets historia i regionen. I verksamheten ingår även att, genom utställningsverksamhet, visa delar ur de egna samlingarna.

Med sitt specifika fokus på teater och scen- och manegekonst utgör teatermuseet en viktig del av Malmös utbud av museer. Teatermuseet är centralt beläget, på Kalendegatan 5 i Malmö. Teatermuseet har ekonomiskt stöd från Malmö stad.

Senast ändrad: 2017-11-16 16:03