Malmö SymfoniOrkester

Malmö SymfoniOrkester.

Malmö SymfoniOrkester (MSO) är regionen största symfoniorkester och en av Sveriges ledande orkestrar.

Sedan 2015 verkar orkestern i Malmö Live Konserthus. MSO spelar symfonisk repertoar, men arbetar också aktivt med att aktualisera den klassiska musiken genom t.ex. konceptutveckling och genreöverskridande samarbeten.

På Malmö Live arrangeras även konserter inom andra genrer, allt från jazz och världsmusik till pop, rock och elektronisk musik på flera scener.

Senast ändrad: 2018-07-23 10:48