Publicerad 2018-03-15 14:42

Senast uppdaterad 2018-03-26 08:40

Fond till utförande eller
förbättring av teaterbyggnad, konserthus, kyrka eller museum

Vart femte år delar Malmö stad ut pengar ur Holmgrens och Löwegrens fond. Avkastningen ur fonden ska användas till Malmö stads försköning, eller som bidrag till utförande eller förbättring av teaterbyggnad, konserthus, kyrka eller museum.

2018 är det dags igen för utdelning och summan i år uppgår till 250 000 kr. Ansökningstiden är mellan den 15 mars och 15 april. Ange följande
uppgifter:

  • Namn på sökande
  • Kontaktuppgifter
  • Sökt belopp
  • Beskrivning av ändamålet

Ansökan skickas till kulturkansli@malmo.se

För frågor om ansökningen eller fonden vänligen maila anne.mattsson@malmo.se

Välkommen med din ansökan!