Publicerad 2018-11-12 10:42

Senast uppdaterad 2018-11-12 10:42

Föredrag: När nya staden byggdes

Bild på Nya stadens bebyggelse, som fanns kvar på 1930-talet, i kvarteret Jerusalem, hörnet av Stora Kvarngatan och Norregatan.

Nya stadens bebyggelse, som fanns kvar på 1930-talet, i kvarteret Jerusalem, hörnet av Stora Kvarngatan och Norregatan

Under benämningen ”Nya Staden” uppstod en ny unik bebyggelsemiljö i 1800-talets Malmö. Men i och med rivningsvågen under 1960- och 70-talet försvann denna miljö för alltid in i stadens byggnadshistoria.

Vid början av 1800-talet raserades Malmös fästningsverk. På den öppna mark som därpå uppkom, lades grunden till en ny bebyggelse med gator och kvarter. Under benämningen ”Nya staden” uppfördes över 600 byggnader. Sida vid sida, kom den nya staden med alla sina vitmålade envåningshus och rödfärgade portar och fönster, att bli en kontrast i jämförelse med den gamla och slitna staden. Denna unika bebyggelsemiljö kom under rivningsvågen under 1960- och 70-talet, att anse som ”saneringsmogen” och försvann för alltid i stadens byggnadshistoria. Stadsarkivets Staffan Gudmundsson berättar.

  • Tid: Tisdag 20 november, klockan 15.00.
  • Plats: Bergsgatan 20, Malmö