Publicerad 2018-11-14 09:28

Senast uppdaterad 2019-02-12 13:18

Aktivitetskanalen för ungdomar

Malmö Forever

I syfte att bli bättre och tydligare på att nå ut till Malmös barn och unga lanserades 2018 den nya kommunikationskanalen Malmö Forever. Sajten erbjuder precis som Kul i Malmö gratisaktiviteter men riktar sig främst till de som är 12–19 år, medan Kul i Malmö vänder sig till de under 12 år.

Efter att ha genomfört fältundersökningar, intervjuer och fokusgrupper har det visat sig att Kul i Malmö varit en välkänd kanal för de yngre och ofta förknippats med aktiviteter för dem. I syfte att bli bättre nå fler unga beslutade Malmö stad att skapa en ny kanal som lyfter och kommunicerar aktiviteter för ungdomar från 12 år.

– Det här är en fantastisk möjlighet att nå alla de ungdomar som vill göra mer på sin fritid men som kanske inte vetat var de ska vända sig. Malmö Forever är till för dem och kompletterar Kul i Malmö utmärkt som en kanal för äldre, säger Dick Fredholm, kommunikationschef på kulturförvaltningen.

På Malmö Forever hittar du aktiviteter och evenemang inom sport och kultur året om. Malmö stad erhållier dessutom pengar från socialstyrelsen för att utöka sin lovverksamhet och skapa gratisaktiviteter för under skolloven för de som är 6–15 år.