Publicerad 2019-01-23 15:57

Senast uppdaterad 2019-01-25 14:40

Nu tas nästa steg i konstmuseets lokalisering

I januari påbörjades arbetet med den fördjupade lokaliseringsutredningen för nytt konstmuseum. Wingårdh Arkitektkontor AB har fått i uppdrag att genomföra en volymstudie för tre möjliga platser. De platser som utreds är Nyhamnen, Triangeln och Rosengård.

Platserna representerar tre olika typer av lokaliseringar på kommunal mark med olika förutsättningar, möjligheter, utmaningar och förväntade effekter. Utredningen beräknas vara klar innan sommaren.

Viktigt att påpeka är att inga möjliga lokaliseringar är uteslutna som en följd av valet av de tre platserna utan att utredningen handlar om att på ett tydligt sätt redovisa skillnader och likheter mellan de olika alternativen beroende på lokaliseringarnas olika förutsättningar.

Ladda ned

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
3. Utkast avtalsvillkor.PDF 126.8 kB 2019-01-25 14.39
1. Förfrågningsunderlag 2018-11-20.pdf 1.6 MB 2019-01-25 14.39
4. Effektanalys av en eventuell flytt av Malmö Konstmuseum, en rapport utförd av Oxford Research AB .pdf 2.3 MB 2019-01-25 14.39
5. Lokaliseringsmöjligheter för konstmuseum i Malmö stad.pdf 2.7 MB 2019-01-25 14.39
6. Nytt Konstmuseum i Malmö, en förstudie utförd av Malmö Konstmuseum, kulturförvaltningen.pdf 1.4 MB 2019-01-25 14.39
7. Lokalprogram Malmö konstmuseum.pdf 42.8 kB 2019-01-25 14.39
8.Teknisk specifikation.pdf 100.5 kB 2019-01-25 14.39
9. Vision Malmö konstmuseum.pdf 329.2 kB 2019-01-25 14.39
10. Arkitekturstaden Malmö.pdf 39.3 MB 2019-01-25 14.39