Sök bidrag för lovaktiviteter

Malmö stad får statligt lovstöd för att arrangera gratisaktiviteter för barn 6–15 år under skolloven. Man kan söka bidrag om man är en kommunal verksamhet, en registrerad förening, eller en fri kulturaktör med etablerad verksamhet. Andra organisationer kan också söka bidrag men ska då ingå eller påbörja ett samarbete med en Malmö stad-verksamhet.

Ansökningsförfarande för bidrag till sommarlov är avslutat.

Information till verksamheter om höstlov

I augusti mejlar vi information till alla aktörer för att påminna om att ansökningstiden till höstlovet närmar sig.

Ansökningsförfarande höstlov

3 sep-16 sep öppnar ansökningarna för att söka bidrag för höstlovet. Ett ansökningsformulär kommer att laddas upp här. Själva aktivitetsperioden för höstlovet är 29 okt- 2 nov.

Information om vinterlov

I oktober kommer vi ha ett informationsmöte om ansökningar till höstlovet.

Ansökningsförfarande vinterlov

15 okt-4 nov öppnar ansökningarna för att söka bidrag för vinterlovet. Ett ansökningsformulär kommer att laddas upp här.Själva vinterlovet 22 dec- 9 jan.

Vem kan söka bidrag för lovaktiviteter?

Kan sökas av föreningar, fria kulturaktörer och kommunala verksamheter som vill arrangera aktiviteter utöver sin vanliga verksamhet. Ett krav är att allt ska vara gratis och öppet för målgruppen.

Kontakta oss

Monika Stanikowska, projektledare 0707743411
Susanne Falck, projektledare 0723542151

Mer om lovbidraget

Syftet med det statliga lovbidraget är att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra alla skollov. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Lovaktiviteterna kan ses som ett komplement till de fritidsaktiviteter som kommunen tillhandahåller inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur lovaktiviteterna ska bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen eller annan regi.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-20 15:09