Sök bidrag för lovaktiviteter

Malmö stad erhåller statligt lovstöd för att arrangera gratisaktiviteter för barn 6–15 år under skolloven. Man kan söka bidrag om man är en kommunal verksamhet, en registrerad förening, eller en fri kulturaktör med etablerad verksamhet. Andra organisationer kan också söka bidrag men ska då ingå eller påbörja ett samarbete med en Malmö stad-verksamhet. Ansökningsperioden är 26 februari–16 mars och du har då möjligheten att ansöka via formulären på denna sidan.

Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter & festivalarangemang

Kan sökas av föreningar, fria kulturaktörer och kommunala verksamheter som vill arrangera aktiviteter utöver sin vanliga verksamhet. Ett krav är att allt ska vara gratis och öppet för målgruppen.

Vad innbeär festivalarrangemang?

Under sommaren görs en satsning på stora helgarrangemang på fem olika platser i syfte att locka folk från hela Malmö. Här finns både tid och plats att skapa aktiviteter kring eventet. En inspiration för denna typ av större arrangemang är Urban Beach.

Tid och plats:

  • 6-8 juli, Enskifteshagen kl. 12-19
  • 13-15 juli, Lindängen kl. 12-19
  • 20-22 juli, Mellanhedsparken kl. 12-19
  • 27-29 juli, Kullarna Holma Kroksbäck kl. 12-19
  • 3-5 augusti, Lördagsplan alternativt Mölleplatsen kl. 12-19

Är du en kommunal verksamhet eller samverkar med en?

Använd gärna vår budgetmall när du ansöker.

Är du en förening?

Föreningar registrerade hos fritidsförvaltningen söker ordinarie lovbidrag genom ApN.

Vill du vara med och skapa ett arrangemang på sommarens festivaler ansöker du via ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter & fesitvalarrangemang.

Är du en fri kulturaktör?

Bidraget är för aktörer från det fria kulturlivet i Malmö som vill skapa aktiviteter utöver sin ordinarie verksamhet.

Syftet är att erbjuda barn och unga, 6 -15 år,  ett brett kulturutbud utöver kommunala kulturverksamheter. Beslut om beviljat medel tas av styrgrupp senast den 13 april. Besked meddelas via mail. Det finns krav på återrapportering och ett formulär kommer att mailas ut.

Ansökningsperioden är från den 16 mars till 6 april.

Pott för det fria kulturlivet – villkor och prioriteringar.

Kontakta oss

Monika Stanikowska, projektledare 0707743411
Susanne Falck, projektledare 0723542151
Aleks Kursis, kommunikatör 0734051521

Mer om lovbidraget

Syftet med det statliga lovbidraget är att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under andra alla skollov. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Lovaktiviteterna kan ses som ett komplement till de fritidsaktiviteter som kommunen tillhandahåller inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur lovaktivitetema ska bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen eller annan regi.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-20 09:38