Testbädd Kv. Trevnaden

För hållbar stadsutveckling i Sofielund

Sedan 2018 har projektparterna inom Case Sofielund: 2030 arbetat med en hållbar stadsutveckling i Sofielund. Genom att arbeta med de globala målen på ett lokalt plan vill vi öppna upp möjligheter för verksamheter, medborgare och fastighetsägare att tillsammans skapa en attraktiv plats för boende och besökare. Kärnan i det här projektet är Kv.Trevnaden, som är placerat i hjärtat av Sofielund.

Kv. Trevnaden ligger i norra Sofielund och ramas in av Rolfsgatan, Lönngatan och Lantmannagatan. Kvarteret är fullt av liv på dagarna med flera aktiva verksamheter, skolor och fritidshus, men många kvällar ekar platsen tom. Med de globala målen som vägledare vill vi uppmuntra aktivitet och hållbar utveckling för ett Sofielund att trivas i.

Vad är kvarteret Trevnaden egentligen?

 

Idag kallas området inom Bokgatan, Lantmannagatan, Lönngatan och Rolfsgatan för kvarteret Trevnaden. För flera år sedan var kvarteret Trevnaden ännu större och täckte bland annat in det som idag kallas Lärboken och Bokmärket.

Här hittar du en karta på området, med kvartersnamnen utskrivna på fastigheterna.

I Testbädd Kv Trevnaden har vi vår utgångspunkt i just kvarteret Trevnaden, men vi kommer också skapa aktiviteter för hållbar stadsmiljö i närområdet.

Har du frågor om initiativet, eller kanske idéer på hur du kan vara en del av arbetet? Kontakta Elin eller Mette.

Elin.hasselberg@malmo.se

Mette.lothrasmussen@malmo.se