Trivsel i Trevnaden

Måste en parkering se så trist ut? Och kan vi göra något kul med offentliga byggnaders fasader för att skapa en mer trivsam miljö? Detta är frågor som vi ställer till verksamheter och de boende i området, för att aktivera och tillsammans skapa ett område att trivas i.