Garaget

Garaget är ett multifunktionellt folkbibliotek i hjärtat av Sofielund. Genom att utveckla ytorna i och runtom Garaget till att utforska innovativa lösningar för grönblå miljöer, kan vi implementera Agenda 2030 i praktiken och väcka engagemang hos besökare från både civilsamhälle och näringsliv.

Läs mer om Garaget på deras hemsida, eller följ dem på Instagram @garagetbibblan.

Grön kreativ verkstad i sommar

På gröna biblioteket, Garaget, anordnar Växtvärket en grön kreativ verkstad varje tisdag, hela sommaren, mellan 14.00-16.00.

Andra aktiviteter kommer att annonseras via Växtvärkets sociala medier på Facebook och Instagram.

2021-06-14

Gröna biblioteket

Växtvärket har tillsammans med Garaget startat Gröna biblioteket. Tillsammans med besökare och aktörer från näringslivet utvecklar de ytorna i och runtom Garaget till att utforska innovativa lösningar för grönblå miljöer. Genom gröna fingrar kan Agenda 2030 implementeras i praktiken.

Grönblåa miljöer, eller stadsodling, bidrar till renare luft, biologisk mångfald och ökad trivsel i området samtidigt som det är en relativ enkel åtgärd som många kan testa och genomföra.

Besök Garaget eller följ arbetet på Garagets instagram och Växtvärkets Instagram och Facebook.

2020

Planteringsverkstad

Den 5 juni 2020 besökte Växtvärket Garaget i Sofielund för att hålla i en planteringsverkstad. Tillsammans med barn och vuxna skapades härliga utomhusmiljöer som nyttjades hela sommaren.

Planteringsjorden som användes kommer från Sysav och innehåller grönkompost av återvunnet trädgårdsavfall från sydskånska parker och trädgårdar.

2020

Kontakt

Arbetet med Gröna biblioteket och Planteringsverksstaden leds av Växtvärket Malmö i samarbete med Garaget.

https://www.vaxtvarket.se
info@vaxtvarket.se

Garagets hemsida

sv