Konst i det offentliga rummet

Gatukonst är en demokratisk och lättillgänglig konstform i ständig utveckling som har kommit att bli ett viktigt och allt mer återkommande uttryck i den moderna stadsbilden.

Artscape har genomfört banbrytande konstprojekt världen över och återvänder nu hem till Malmö för en ny satsning i Sofielund.

Följ arbetet via deras Instagram.

Bekräftade konstnärer
och platser

Nobelvägen 41 - Ola Kalnins, lokal konstnär (bild)
Klaragatan 19 - Nespoon, polsk konstnär
Gullängen - Robe Garden, lokal konstnär
Rasmusgatan 3d - Anna Taratiel, katalansk konstnär

Konstverken kommer uppföras under perioden 28 juni-18 juli. Tre veckor av kreativitet och experimentell gatukonst i hela Sofielund!

Utöver detta kommer ett konstverk av Delicious Brains genomföras under september på en
ännu inte bestämd plats.

Foto: Artscape

Artscape gör rum för
konst i Sofielund

Genom projektet Case Sofielund 2030 kommer Artscape bjuda in konstnärer från den svenska och internationella gatukonstscenen för att skapa sex bestående konstverk, som alla är placerade i Sofielund.

Artscape vill ge de deltagande konstnärerna en möjlighet att utforska gränserna för gatukonst i det offentliga rummet med såväl storskaliga muralmålningar som installationer, skulpturer och konst där allmänheten deltar. Syftet är att visa upp ett brett spektrum av konstformen och samtidigt erbjuda Malmöborna ett spännande utbud av nyskapande konstupplevelser.

Foto: Artscape

Aktiviteterna leds av Artscape i samarbete med fastigheter i Sofielund genom Fastighetsägare BID Sofielund.

https://artscape.se/

info@artscape.se

sv