Kunskapspaket 2030

Fastighetsägare BID Sofielund och Malmö stad har tillsammans med experter tagit fram ett värdefullt kunskapspaket som hjälper fastighetsägare att höja värdet och attraktionskraften för både fastigheten och Sofielund i stort.

Fastighetsägare för
hållbar utveckling

Redan 2017 skrev Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö stad, VA Syd och Eon under en gemensam avsiktsförklaring att förstärka insatserna för en hållbar utveckling i Sofielund. Hur vi agerar lokalt har stor påverkan och med tiden ställs också tydligare och skarpare krav på samhällsaktörer att agera för en hållbar utveckling.

Fastighetsägare har en stor möjlighet att bidra, men också att hämta hem konkreta vinster genom att förstärka sitt hållbarhetsarbete. Exempelvis genom skademinimering, effektivare energianvändning och ökad trygghet och trivsel för de boende.

Intresseanmälan

Inom kunskapspaketet kommer vi erbjuda flera föreläsningar, studiebesök, hållbarhetsvandringar, workshops och öppet hus där fastighetsägare får möjlighet att träffa experter inom blå-grön infrastruktur, energi- och klimat, bosociala frågor med mera.

Lämna din intresseanmälan via denna länk så kontaktar vi dig med mer information.

Kontakt

Kunskapspaketet 2030 för fastighetsägare tas fram av Malmö stad, Fastighetsägare BID Sofielund, Scandinavian green roof institute, Hållbar Utveckling Skåne och VA Syd.

sv