Om Case Sofielund 2030

Case Sofielund 2030 är ett projekt som pågår mellan 2019-2022 med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket.

Kontaktuppgifter

Elin Hasselberg, projektledare Malmö stad
Elin.Hasselberg@malmo.se

Mette Løth Rasmussen, projektledare Malmö stad
mette.lothrasmussen@malmo.se

Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Sofielund
https://fastighetsagaresofielund.se/
hjalmar.falck@bidsofielund.se

Agenda 2030 ett arbetsredskap för projektgruppen och samarbetspartners, där utgångspunkten i alla aktiviteter är att skapa och kommunicera synergieffekter samt berätta om vikten av att arbeta tillsammans för hållbar utveckling.