Just nu finns det 173 lediga jobb i staden.

Titel Sista ansökan Förvaltning Publiceringsdatum
Biståndshandläggare till enhet ordinärt boende 2020-06-14 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-05-25
Förste socialsekreterare till Barn och familj Utredning, inriktning miljö 2020-06-04 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-05-22
Lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk till Pauliskolan 2020-06-05 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-22
Förstelärare till Kommunikationsskolan 2020-06-04 Grundskoleförvaltningen 2020-05-22
Förstelärare till kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper 2020-06-07 Grundskoleförvaltningen 2020-05-22
Pauliskolan söker lärare i svenska och tyska 2020-06-05 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-22
Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd 2020-06-04 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-05-22
Vetenskaplig utvecklingsledare till Pedagogisk Inspiration 2020-06-01 Grundskoleförvaltningen 2020-05-22
Studie- och yrkesvägledare till Pauliskolan 2020-06-03 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-20
Grundlärare fritidshem till Nydalaskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Musiklärare till Kryddgårdsskolan 2020-06-03 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Grundskollärare åk 4-9 till Kommungemensamma SU-grupper 2020-06-03 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Specialpedagog till SU-grupperna 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Utvecklingssekreterare - Vikariat 2020-06-04 Serviceförvaltningen 2020-05-20
Grundskollärare åk 7-9 idrott och spanska till Gottorpskolan 2020-06-03 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Förstelärare i ma/no åk. 4-6 till Stenkulaskolan 2020-06-20 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Pauliskolan söker lärare i Psykologi (50%) 2020-06-03 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-20
Lärare i Filosofi till Pauliskolan (20%) 2020-06-03 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-20
Lärare i engelska till Pauliskolan 2020-06-03 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-20
Grundskollärare åk. 4-6 till Stenkulaskolan 2020-06-07 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Specialpedagog till Österportskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Entreprenadsamordnare med fokus på stadsutveckling 2020-06-05 Fastighets- och gatukontoret 2020-05-20
Förstelärare till Holmaskolan 2020-05-25 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Projektledare - Kollektivtrafikstråk 2020-06-05 Fastighets- och gatukontoret 2020-05-20
Lärare i idrott, kommunikation samt ledarskap och organisation till Pauliskolan (70%) 2020-06-03 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-20
Förskollärare sökes till Bulltofta förskola 2020-06-07 Förskoleförvaltningen 2020-05-20
Pauliskolan söker lärare i Spanska och Engelska 2020-06-03 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-20
Studie- och yrkesvägledare till Värner Rydénskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Lärare i ekonomi på IB programmet på Malmö Borgarskola 2020-06-03 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-20
Programarkitekt 2020-08-09 Stadsbyggnadskontoret 2020-05-20
Avdelningschef till miljöförvaltningen 2020-06-01 Miljöförvaltningen 2020-05-20
Grundskollärare åk 1-6 till Kommungemensamma SU-grupper 2020-06-03 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Lärare i idrott och hälsa åk 6-9 på Värner Rydénskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning till Hermodsdalsskolan 2020-05-29 Grundskoleförvaltningen 2020-05-20
Undersköterskor till Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-31 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Stödpedagoger och Stödassistenter till koloniverksamheten enligt LSS 2020-06-14 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Lärare i matematik/fysik på IB programmet på Malmö Borgarskola 2020-06-02 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-19
Förskollärare sökes till Fregattens förskola 2020-06-07 Förskoleförvaltningen 2020-05-19
Leg. sjuksköterska till kvällspatrullen 2020-05-29 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Malmö Borgarskola 2020-06-02 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-19
Stödassistenter och stödpedagoger till helgläger enl. LSS 2020-05-28 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Leg. sjuksköterska inom psykiatri PK3-boende 2020-07-04 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Fysioterapeut till rehabsektionen i funktionsstödsförvaltningen 2020-05-27 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Förstelärare till Videdalskolan åk 4-6/1-7 med inriktning ma/no 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-19
Speciallärare F-3 till Karl Johansskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-19
Förskollärare sökes till Hammarhajens förskola 2020-06-07 Förskoleförvaltningen 2020-05-19
Lärare i handelsämnen till Malmö Borgarskola 2020-06-02 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-19
Förskollärare sökes till Tritons förskola 2020-06-07 Förskoleförvaltningen 2020-05-19
Vikarierande sektionschef med placering som resurschef 2020-06-01 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Stödassistenter/undersköterskor till team för stöd och service 2020-05-25 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Grundlärare fritidshem till Bäckagårdsskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-19
Lärare i SvA och historia till Universitetsholmens gymnasium 2020-06-02 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-19
Två lärare i matematik till Pauliskolan 2020-06-02 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-19
Lärare i matematik och historia på IB programmet på Malmö Borgarskola 2020-06-02 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-19
Vi på Hallongatans gruppbostad söker ny kollega med teckenspråkskunnighet! 2020-05-31 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Sommarjobb i Daglig verksamhet enligt LSS. 2020-06-16 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Planeringssekreterare, Ekonomiskt bistånd och boende 2020-06-02 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-05-19
Logoped till Nydalaskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-19
Är du den speciallärare/specialpedagog vi söker? 2020-06-01 Grundskoleförvaltningen 2020-05-19
Stödassistent/undersköterska, planeringsuppdrag, team för stöd och service 2020-05-25 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
Grundlärare i fritidshem till Dammfriskolan 2020-06-02 Grundskoleförvaltningen 2020-05-19
Leg. sjuksköterska 2020-05-25 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-19
IT- och digitaliseringschef 2020-06-07 Serviceförvaltningen 2020-05-18
Förskollärare sökes till Ribersbors förskola 2020-05-31 Förskoleförvaltningen 2020-05-18
Utvecklingssekreterare med inriktning undervisningens kvalitet 2020-05-31 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Undersköterska kväll till Augustenborgs hemtjänstgrupp 2020-06-07 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-05-18
Förskollärare sökes till nyöppnade förskolan Molnet 2020-06-28 Förskoleförvaltningen 2020-05-18
Grundskollärare åk 4-9 till Rosengårdsskolan 2020-06-07 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Kommunikationschef 2020-06-07 Stadskontoret 2020-05-18
Arbetsmarknadssekreterare 2020-06-02 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-05-18
Kock - intresseanmälan 2020-05-31 Serviceförvaltningen 2020-05-18
Kock sökes till nyöppnade förskolan Molnet 2020-06-28 Förskoleförvaltningen 2020-05-18
Förskollärare till Holmaskolan 2020-05-31 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Förskollärare till Höjaskolan 2020-06-01 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Grundskollärare åk 7-9 so/eng till Gottorpskolan 2020-06-01 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Vikarierande bibliotekarie till Garaget med fokus barn och unga 2020-06-08 Kulturförvaltningen 2020-05-18
Musiklärare till Holmaskolan 2020-05-27 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Grundskolelärare åk 6-9 till Segeparks särskilda undervisningsgrupp 2020-05-31 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Socialpedagog till Pauliskolans IM-program 2020-06-01 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-18
Utvecklingssamordnare inriktning syn till Centrala elevhälsan 2020-05-31 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Vi söker en erfaren exploateringsingenjör! 2020-05-31 Fastighets- och gatukontoret 2020-05-18
Förskollärare/lärare i förskoleklass till Höjaskolan 2020-06-01 Grundskoleförvaltningen 2020-05-18
Biträdande rektor till Rönnenskolan 2020-05-29 Grundskoleförvaltningen 2020-05-17
Lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska till Agnesfrids gymnasium 2020-05-29 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-15
Fritidspedagog eller Förskollärare till Augustenborgsskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Specialpedagog åk 1-5 till Värner Rydénskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Lärare i matematik och biologi till Agnesfrids gymnasium 2020-05-29 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-15
Gymnasielärare i ämnena svenska som andraspråk, engelska och matematik 2020-05-31 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-15
Arbetsmarknadssekreterare till arbetsgivarfunktionen 2020-06-01 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-05-15
Enhetschef HR och kommunikation 2020-06-07 Stadskontoret 2020-05-15
Lärare i cello och ensemblespel 2020-05-31 Kulturförvaltningen 2020-05-15
Lärare i Hem- och konsumentkunskap åk 6-9 till Värner Rydénskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Lärare i fiol och ensemblespel 2020-05-31 Kulturförvaltningen 2020-05-15
Lärare i ma/no åk. 7-9 till Sorgenfriskolan 2020-05-29 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Grundlärare i fritidshem till Lorensborgsskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Kock/kokerska med ledningsansvar sökes till nya Rönneholmsförskola 2020-06-07 Förskoleförvaltningen 2020-05-15
Assistent 2020-05-31 Serviceförvaltningen 2020-05-15
Förstelärare fritidshem till Bergaskolan 2020-05-29 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Grundskollärare i åk. 4-6 till Djupadalsskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Förskollärare sökes till Södra Sommarstadens OB förskola 2020-05-31 Förskoleförvaltningen 2020-05-15
Vi söker sektionschefer som brinner för stadsutveckling! 2020-05-31 Fastighets- och gatukontoret 2020-05-15
Bild- och formlärare 2020-05-29 Kulturförvaltningen 2020-05-15
Lärare i franska åk 6-9 till Augustenborgsskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-15
Lärare i historia och religion för gymnasieskolan och grundskolans senare år 2020-05-29 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-15
Förskollärare sökes till Gyllebo förskola 2020-06-14 Förskoleförvaltningen 2020-05-15
Grundskollärare åk 4 till Lorensborgsskolan 2020-05-25 Grundskoleförvaltningen 2020-05-14
Elmontör 2020-05-28 Serviceförvaltningen 2020-05-14
Utredningssekreterare inom ekonomiskt bistånd 2020-05-29 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2020-05-14
Förstelärare Sv/SvA åk F-3 till Värner Rydénskolan 2020-05-31 Grundskoleförvaltningen 2020-05-14
Grundlärare i fritidshem till Bulltofta Ro 2020-06-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-14
Lärare i spanska åk.7-9 till Neptuniskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-14
Grundskollärare i tyska åk.6-9 till Augustenborgskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-14
Idrottsplatsvaktmästare till enhet Malmö 2020-06-07 Fritidsförvaltningen 2020-05-14
Speciallärare åk 3-6 till Segeparks särskilda undervisningsgrupper 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-14
Lärare i matematik och NO-ämnen till nya Heleneholms gymnasium 2020-06-04 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-14
Miljöinspektör till miljöförvaltningen 2020-06-04 Miljöförvaltningen 2020-05-14
Kock/kokerska sökes till Hålsjöns förskola 2020-05-31 Förskoleförvaltningen 2020-05-14
Planeringssekreterare sökes till fritidsförvaltningen 2020-06-04 Fritidsförvaltningen 2020-05-14
Förstelärare Svenska till Rörsjöskolan 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-14
Lärare i Ma, No, Eng åk. 4-6 till Linnéskolan 2020-05-27 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
Grundskollärare åk. 4 i ma/no, tk till Kulladalsskolan 2020-05-27 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
Grundskollärare i åk. 5 till Bergaskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
IT-Pedagog till Linnéskolan 2020-05-27 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
Specialpedagog åk 7-9 till Rönnenskolan 2020-05-27 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
Slöjdlärare i åk. 7-9 till Neptuniskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
Lärare i tyska till Apelgårdsskolan 2020-05-27 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
Förstelärare i ma/no, tk till Kulladalsskolan 2020-05-27 Grundskoleförvaltningen 2020-05-13
Grundlärare fritidshem till Risebergaskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Lägare till vår särskilda undervisningsgrupp på Tingdammskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Grundskollärare åk. 4-6 till Monbijouskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Specialpedagog till Högaholmsskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Grundskollärare till Glasbruksskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Fysioterapeut till Kommunens rehabiliteringsavdelning 2020-05-25 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-05-12
Lärare F-3/1-7 till Stapelbäddsskolan 2020-05-29 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Förstelärare till Nydalaskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Speciallärare åk 4-6 till Lorensborgsskolan 2020-05-25 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
SO-lärare i åk. 7-9 till Neptuniskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Enhetschef till miljöförvaltningen 2020-05-31 Miljöförvaltningen 2020-05-12
Lärare i Ma/No åk. 7-9 till Videdalsskolan 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Skolsköterska till Klagshamns rektorsområde 2020-05-25 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Skolsköterska till Västra hamnens skola 2020-05-26 Grundskoleförvaltningen 2020-05-12
Lärare i Ma/No åk. 7-9 till Augustenborgsskolan 2020-05-25 Grundskoleförvaltningen 2020-05-11
Sektionschef Nämnd och registrator 2020-05-31 Stadskontoret 2020-05-11
Grundlärare i fritidshemmet till Tingdammsskolan 2020-05-25 Grundskoleförvaltningen 2020-05-11
Enhetschef Kansli 2020-05-31 Stadskontoret 2020-05-11
Lärare/förskollärare/speciallärare/pedagoger till Dammfri grundsärskola 2020-05-25 Grundskoleförvaltningen 2020-05-11
Vikarierande studie-och yrkesvägledare till KAA-UngMalmö 2020-05-25 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-08
Förskollärare sökes till Junibackens förskola 2020-05-31 Förskoleförvaltningen 2020-05-08
HR-chef till grundskoleförvaltningen i Malmö 2020-05-28 Grundskoleförvaltningen 2020-05-08
Arbetsterapeut till SVU/Korttid sektion Bulltofta & Katrinetorp 2020-05-31 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-05-08
Förskollärare sökes till nybyggda Trädgårdens förskola 2020-05-31 Förskoleförvaltningen 2020-05-08
Trafikplanerare kollektivtrafik 2020-05-31 Fastighets- och gatukontoret 2020-05-07
Skolsköterska till Agnesfrids gymnasium 2020-06-01 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2020-05-05
Leg. sjuksköterska psykiatri, eget boende 2020-07-04 Funktionsstödsförvaltningen 2020-05-04
Biståndshandläggare - Malmös äldre behöver dig NU! 2020-06-07 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-04-30
Vi söker Sjuksköterskor till BUMS 2020-05-31 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-04-08
Studerar du till Sjuksköterska? Är du erfaren Undersköterska? Hemsjukvården behöver dig! 2020-05-30 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-04-08
Sommarjobb LSS Korttid 2020-06-16 Funktionsstödsförvaltningen 2020-03-13
Sommarjobb 2020 Personlig Assistans 2020-06-16 Funktionsstödsförvaltningen 2020-03-13
Hemsjukvården söker sjuksköterskor 2020-05-31 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-03-13
Hemsjukvården söker sjuksköterskor till kvällen 2020-05-31 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-03-13
Sommarjobb LSS Boende 2020-06-14 Funktionsstödsförvaltningen 2020-03-13
Välkommen att jobba som personlig assistent! 2020-08-23 Funktionsstödsförvaltningen 2020-03-01
Seniora lärare till Malmö stads grundskolor 2020-05-31 Grundskoleförvaltningen 2020-02-24
Praktik, examensarbete eller spontanansökan till Malmö stadsbyggnadskontor 2020-06-30 Stadsbyggnadskontoret 2020-02-21
Praktik, examensarbete eller spontanansökan på miljöförvaltningen 2020-07-30 Miljöförvaltningen 2020-02-14
Vi söker arbetsterapeuter och fysioterapeuter till sommaren! 2020-05-31 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-02-06
Sommarjobb i Daglig verksamhet enligt LSS. 2020-06-14 Funktionsstödsförvaltningen 2020-01-27
Sommarjobb LSS Korttid 2020-06-14 Funktionsstödsförvaltningen 2020-01-14
Sommarjobb LSS Boende 2020-06-14 Funktionsstödsförvaltningen 2020-01-14
Sommarjobb 2020 Personlig Assistans 2020-06-14 Funktionsstödsförvaltningen 2020-01-14
Malmös äldre behöver dig! 2020-05-31 Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen 2020-01-13