Hur började allt?

Fairtrade City-konceptet lanserades i Storbritannien år 2001. Idag finns det fler än 2 000 diplomerade städer i världen. Efter ett beslut i kommunstyrelsen blev Malmö Sveriges första Fairtrade City år 2006. Målet är mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen, för att uppnå det samarbetar Malmö stad tillsammans med lokala aktörer.

Vårt uppdrag

För att bli en diplomerad Fairtrade City krävs att kommunen uppfyller en rad kriterier som följs upp och redovisas varje år. Kriterierna för diplomeringen är:

 • Att andelen rättvist handlade produkter i kommunens verksamheter ökar.
 • Att det finns en styrgrupp för arbetet och kommunen har ansvar att delta i den.
 • Att det genomförs samarbeten med minst en butik och ett serveringsställe som erbjuder rättvist handlade produkter.
 • Att minst fyra informationsaktiviteter om rättvis handel hålls per år varav minst en ska vara öppen för allmänheten.

Samverkansgruppen

Malmö Fairtrade Citys samverkansgruppen består av representanter från Malmö stad och Malmös närings- och föreningsliv.
Samverkansgruppen ordförande utses av kommunstyrelsen. Samverkansgruppen träffas ungefär fyra gånger per år och deras främsta uppgift är att styra riktningen för Malmö Fairtrade Citys arbete på ett visionärt och övergripande plan.

Ordförande

 • Eva Bertz (L)

Representanter från Malmö stad

 • Louise Dahl Gottberg, koordinator på Fairtrade City-kansliet
 • Veronika Hoffmann, koordinator på Fairtrade City-kansliet
 • Ulrika Svallingson, hållbarhetskoordinator för social hänsyn i upphandling
 • Mia Hansson, projektsekreterare på arrangemangsenheten

Representanter från civilsamhälle och bildning

 • Gunilla Green, Fair Trade Shop "Green & grejerna"
 • Tilde Wegelin, fackförbundet Vision Malmö stad
 • Jenny Eriksson, studieförbundet Bilda
 • Anna Bruun Månsson, hållbarhetskoordinator, Malmö universitet

Är du intresserad av att ingå i samverkansgruppen? Kontakta fairtradecity@malmo.se

Kansli

Fairtrade City-kansliet i Malmö ansvarar för genomförandet av de aktiviteter som styrgruppen planerar samt för att uppfylla de krav som ställs från Fairtrade Sverige. I Malmö finns kansliet på miljöförvaltningen i Malmö stad där tFairtrade City-koordinatorer tillsammans delar på uppdraget.

Frågor och svar

sv