Hur började allt?

Fairtrade City-konceptet lanserades i Storbritannien år 2001. Idag finns det fler än 2 000 diplomerade städer i världen. Efter ett beslut i kommunstyrelsen blev Malmö Sveriges första Fairtrade City år 2006. Målet är mer rättvis handel och ökad etisk konsumtion i hela kommunen, för att uppnå det samarbetar Malmö stad tillsammans med lokala aktörer.

Vårt uppdrag

För att bli en diplomerad Fairtrade City krävs att kommunen uppfyller en rad kriterier som följs upp och redovisas varje år. Kriterierna för diplomeringen är:

 • Att andelen rättvist handlade produkter i kommunens verksamheter ökar.
 • Att det finns en styrgrupp för arbetet och kommunen har ansvar att delta i den.
 • Att det genomförs samarbeten med minst en butik och ett serveringsställe som erbjuder rättvist handlade produkter.
 • Att minst fyra informationsaktiviteter om rättvis handel hålls per år varav minst en ska vara öppen för allmänheten.

Plattform 2019-2022 Malmö Fairtrade City (pdf, 962.1 kB)

Styrgrupp

Malmö Fairtrade Citys styrgrupp består av representanter från Malmö stad och Malmös närings- och föreningsliv.
Strygruppens ordförande utses av kommunstyrelsen. Styrgruppen träffas ungefär fyra gånger per år och deras främsta uppgift är att styra riktningen för Malmö Fairtrade Citys arbete på ett visionärt och övergripande plan.

Ordförande

 • Arwin Sohrabi (S)

Representanter från Malmö stad

 • Louise Dahl, koordinator på Fairtrade City-kansliet
 • Olov Källgarn, koordinator på Fairtrade City-kansliet
 • Anna Sonnsjö Andersson (vikarie) , hållbarhetskoordinator för social hänsyn i upphandling
 • Mia Hansson/Jessica Nilsson, projektsekreterare på arrangemangsenheten

Näringslivsrepresentanter

 • Jakob Hofverberg, Hemköp Triangeln
 • Gunilla Green, Fair Trade Shop "Green & grejerna"

Föreningslivsrepresentanter

 • Tilde Wegelin, fackförbundet Vision Malmö stad
 • Jenny Eriksson, studieförbundet Bilda

Är du intresserad av att ingå i styrgruppen? Kontakta fairtradecity@malmo.se

Kansli

Fairtrade City-kansliet i Malmö ansvarar för genomförandet av de aktiviteter som styrgruppen planerar samt för att uppfylla de krav som ställs från Fairtrade Sverige. I Malmö finns kansliet på miljöförvaltningen i Malmö stad där tFairtrade City-koordinatorer tillsammans delar på uppdraget.

Frågor och svar