Om verksamheten i Malmö

Det huvudsakliga arbetet med att vara en Fairtrade City vilar på två ben. Det ena utgörs av arbetet med att öka andelen rättvist handlade produkter som Malmö stad köper in, vilket vi gör genom att jobba med upphandlingar. Det andra syftar till att öka medvetenheten och engagemanget för schysst konsumtion i hela Malmö för att uppnå det jobbar vi framförallt med utåtriktade aktiviteter.

Öka andelen rättvist handlade produkter genom kravställning i upphandling

Den offentliga sektorn är en stor konsument och genom att ställa etiska krav på stadens konsumtion kan vi därmed göra betydlig skillnad. På Malmö stads upphandlingsenhet finns ett flertal hålbarhetskoordinatorer, varav en ingår i Malmö Fairtrade Citys styrgrupp. Detta samarbete har under åren varit en framgångsfaktor för att få in etiska krav i nya upphandlingar. För att arbetet inte ska bli alltför resurskrävande för Malmö stad är tredjepartscertifieringar av högsta intresse. Det innebär att en tredje oberoende part kontrollerar att producenten lever upp till de villkor och förutsättningar som certifieraren ställer. Ett exempel på en tredjepartscertifiering är Fairtrade. Hittills är det framförallt inom produktgruppen livsmedel som det funnits tredjepartscertifieringar för etiska krav, men det börjar komma motsvarande certifieringar inom andra fält, till exempel textil och IT.

Exempel på hur vi jobbar med upphandling

Malmö diplomerades som en Fairtrade City år 2006 och sedan dess har det hänt mycket! Ett exempel på resultat av arbetet med upphandling är att kaffet som köps inom Malmö stad har gått från 0,5 procent etiskt certifierad 2006, till hela 99 procent etiskt certifierat 2019!
Sedan 2010 har Malmö stad en Policy för hållbar utveckling och mat. Policyn ska tillämpas ”i och av de verksamheter i Malmö stad som upphandlar, beställer, tillagar och serverar mat och dryck” och ”Etiskt certifierade (till exempel Rättvisemärkta) produkter ska alltid vara förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana finns.”

Öka engagemanget för schysst konsumtion genom utåtriktade aktiviteter

När vi arrangerar evenemang strävar vi efter att skapa positiva upplevelser och konkret handlingskraft kring hållbar konsumtion och livsstil. Ofta handlar våra arrangemang inte uteslutande om rättvis handel, utan även om andra delar av hållbar konsumtion. Det kan till exempel vara att ta tillvara på jordens resurser bättre genom att dela fler prylar mellan varandra istället för att alla äger allt själva, eller genom att göra nya saker av sådant som annars skulle slängas. Det kan också handla om till exempel biologisk mångfald och hur viktiga pollinatörer är för människans matförsörjning. Oavsett vad eventets huvudtema är så finns frågan om rättvis handel alltid med på ett eller annat vis. Ofta samarbetar vi med flera andra aktörer i staden kring evenemangen, såsom ideella föreningar eller lokala näringsidkare.

Exempel på utåtriktade aktiviteter vi arrangerat

Fixa julen
Under 2018 och 2019 arrangerade vi Fixa julen, ett veckolångt evenemang på Stadsbiblioteket i december. Syftet var att skapa mer hållbara vanor kring julen, som annars är den mest stressiga och konsumtionstokiga högtiden på året. Bland programpunkterna fanns till exempel en utställning om etisk och hållbar textilkonsumtion, en rad olika workshops med fokus på återbruk samt ett panelsamtal om konsumtionens klimatpåverkan mellan representanter från Malmö stad, miljönämnden, Malmös ungdomsråd och klimatrörelsen.
Malmös schysstaste bakverk
Under kampanjen World Fairtrade Challenge 2017 arrangerade Malmö Fairtrade City en tävling där sju lokala caféer anmälde sig för att tävla om utmärkelsen Malmös schysstaste bakverk! De tävlande caféerna tog fram var sitt bakverk som sedan bedömdes på flera punkter av ”schyssthet”, bland annat på antal rättvist handlade ingredienser. En jury bestående av både professionella dessertmästare samt fyra ”vanliga” Malmöbor korade vinnaren och Malmö Fairtrade City bjöd sedan allmänheten på Malmös schysstaste bakverk.
Växtkraft
Hösten 2021 arrangerade Malmö stad eventet Växtkraft för att fira att staden fått över 350 000 invånare. Malmöbor som precis blivit svenska medborgare bjöds på välkomsttal, musikframträdande samt fick plantera lökar nere på Ribersborgsstranden. Lökarna kommer slå ut under våren 2022. Fairtrade City-kansliet deltog och bjöd på rättvisemärkt fika och berättade för besökarna om arbetet med Fairtrade samt vikten av att arbeta med rättvisefrågor. Man arrangerade också fiskedamm för barnen.
sv