$left
$middle

Personuppgifter

Malmö Game Week arrangeras och dokumenteras av Malmö stad, som samlar in bild, ljud och videomaterial från festligheterna. För dig som besökare innebär det att dina personuppgifter, det vill säga foton, ljud eller filmer där du syns eller hörs, kan komma att samlas in och behandlas.

Syftet med insamlingen är dels att dokumentera evenemanget, dels att marknadsföra evenemanget under tiden evenemanget pågår i Malmö stads digitala kanaler och sociala medier där Malmö stad är aktiva.

Våra fotografer kommer att ha på sig västar med tydlig märkning så att du som besökare ska kunna förstå när det pågår fotografering eller videoupptagning, och själv bestämma om du vill synas på bild.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på malmo.se/personuppgifter.

Malmö Game Week är till för alla – oavsett ålder, könsidentitet, språk, etnicitet, religion, ekonomi, kulturell förkunskap och sexuell läggning. Under evenemangets dagar vill vi att alla ska kunna mötas på samma villkor på samma plats.

sv