Ansökan - trädgårdsmarknad

Ansökan om medverkande på Malmö Garden Shows trädgårdsmarknad

Öppettider trädgårdsmarknaden

 • Torsdag 28 maj kl 11-18
 • Fredag 29 maj kl 11-18
 • Lördag 30 maj kl 10-16
 • Söndag 31 maj kl 10-16

För medverkan på trädgårdsmarknaden gäller närvaro samtliga dagar under öppettiderna.

Ansökan


Sista ansökningsdatum är den 6 januari 2020 och vi återkommer med besked om eventuell platstilldelning senast den 15 januari 2020. OBS! Detta är endast en ansökan och garanterar inte plats.

De uppgifter du uppger i din ansökan är bindande och ändringar kan endast ske i samråd med koordinatorn för marknaden.

Välkommen med din ansökan!

Ansök genom den här länken.

För frågor, kontakta koordinator Jenny Nilsson,
+46 733 879485, mgsmarknad@malmo.se

Allmäna riktlinjer

 • Det finns ingen förtur till platserna. Alla sökande - nya som gamla - har lika stor chans. Ansökningar behandlas lika oavsett hur snabbt eller sent inom ansökningstiden de kommer in

 • Ansökningar som inkommer inom ansökningstiden förbereds av koordinatorn och presenteras för projektgruppen

 • Beslut om plats fattas gemensamt i projektgruppen

 • Samtliga aktörer som har anmält intresse i enlighet med ansökningsprocessen få ett besked inom den tidplan som presenterats

 • Projektledaren är ytterst ansvarig för de beslut som tas

 • Besluten grundar sig på trädgårdsmarknadens specifika urvalskriterier (separat ruta)

Priser för försäljningsplats på trädgårdsmarknaden


Priset gäller för alla fyra dagarna. Kostnad för el och ev. extra bord tillkommer.

Del i 5x5-meters tält (2 försäljningsplatser/tält)

Tält 3x3 meter

Tillval

 • Extra bord (ca 80x230cm) 100kr/st
 • El - 1 kw 600 kr + moms, 3 kw 900 kr + moms

Specifika urvalskriterier

 • Aktörer på trädgårdsmarknaden ska ha en tydlig koppling till trädgård/hortikultur

 • Malmö Garden Show söker företag och föreningar med tydlig profil och gärna specialisering inom områdena växter, redskap/tillbehör samt grönt mathantverk. Besökarna ska uppleva en hög kunskapsnivå och ett bredare sortiment än vad de hittar i vanlig fackhandel.

 • Vi söker tydligt profilerade trädgårdsföretag från hela Sverige och Norra Europa, med fokus på Öresundsregionen. Vi värnar även om småskaliga och lokala aktörer inom trädgårdsbranschen, där kravet på profilering är något lägre

 • Mathantverkare ska ha en stark koppling till trädgårdsgrödor och gärna arbeta ”jord till bord”; d.v.s. både odla och förädla sina produkter

 • Miljöcertifierade och Fairtrademärkta produkter efterfrågas av besökarna och ligger i linje med Malmö Garden Shows miljöarbete

 • Malmö Garden Shows trädgårdsmarknad ska spegla en mångfald av de intresseområden som finns inom trädgård. Därför begränsas antalet aktörer med snarlikt utbud