Nedslag och evenemang

Under hela 2023 arrangerar Malmö in the making nedslag med samtal kring olika frågor om stadens rum, arkitektur och kultur, samt utställningar och andra projekt.

Utöver dessa nedslag och evenemang arrangerar Malmös lokala aktörer programpunkter för alla Malmöbor i ett publikt program 1–30 september.
Här hittar du programmet.

Innehåll

sv