Nedslag: How can Malmö highlight the importance of culture and design for the green transition?

15 juni knyter vi an till EU-konferensen som genomförs i Malmö med temat den gröna staden. Under vårt nedslag lyfter vi frågan: hur kan Malmö lyfta fram betydelsen av estetiska och kulturella värden i den gröna omställningen? Samtalet hålls på engelska.

  • 15 juni kl. 18.00
  • P-huset Sege Park
  • In english

Med Malmö in the making vill vi utforska de utmaningar som Malmö står inför både lokalt och globalt när staden växer och utvecklas. Under 2023 kommer vi med hjälp av ett nedslag i månaden samtala och lära oss mer om vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan bidra till att forma stadens framtida utveckling och livsmiljöer.

Observera att samtalet hålls på engelska.
The event will be held in english.

The topic for the conversation is: How can Malmö highlight the importance of culture and design for the green transition?

Praktisk information

Om EU-konferensen om den gröna staden

Konferensen tar utgångspunkt den urbana agendan för EU och andra europeiska policys och initiativ som strävar mot en grönare stad. Konferensens mål är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel och diskutera ”next practices”.

Konferensprogrammet erbjuder inbjudna internationella föreläsare, tvärsektoriella gruppdiskussioner, framtidsinriktade workshoppar, lärande studiebesök och mycket mer.

Konferensen arrangeras av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och SLU Tankesmedjan Movium, och i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer.

sv