Nedslag: Hur kan Malmös arkitektur stärka stadens identitet? ​

27 april träffas vi för ett samtal på Malmö museum, i anslutning till utställningen Känn staden. Frågeställningen för kvällen handlar om hur Malmös arkitektur kan stärka stadens identitet.

  • 27 april kl. 17.00
  • Skovgaardsalen, Slottet, Malmö museum
  • På svenska

Med Malmö in the making vill vi utforska de utmaningar som Malmö står inför både lokalt och globalt när staden växer och utvecklas. Under 2023 kommer vi med hjälp av ett nedslag i månaden samtala och lära oss mer om vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna och hur vi tillsammans kan bidra till att forma stadens framtida utveckling och livsmiljöer.

27 april kl. 17.0019.00 knyter vi an till utställningen Känn staden på Malmö museum och lyfter frågan: Hur kan Malmös arkitektur stärka stadens identitet? Efter samtalet är det möjligt att besöka utställningen.

Anmälan krävs, begränsat antal platser.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: 26 april 2023.

Om utställningen Känn staden

I utställningen Känn staden möter besökaren inslag som på olika sätt berättar om Malmö i ständig rörelse och utveckling. Fotografen Georg Oddners bilder från nya bostadsområden från år 1963, David Selanders AI-producerade bilder om byggnader i Malmö i nya skepnad och projektet Levande bottenvåning av CSAM är visuella uttryck i Utställningen. Medan de 14 taktila modellerna av ikoniska byggnader kan forskas genom beröring lyfter filmen Skapa arkitektur fram vad arkitektur är och hur den formar vår gemensamma livsmiljö. Projektet Ljuden vi ärvde av Studio Seedee har inventerat ljud i Sofielunds industriområde. De immateriella faktorer som t.ex. ljud spelar stor roll för upplevelsen av en plats.

sv