Nu köper vi fängelset! Tillsammans!

Föreläsning & workshop om hur vi kan köpa Fängelset på Kirseberg, för att skapa en plats för kultur, möten och boende som bidrar till lokal utveckling, ägs och drivs lokalt av civilsamhället. Inspireras av initiativ från Hamburg och Skåne och bidra till processen att göra det möjligt. Tillsammans.

Välkommen till en inspirerande eftermiddag och kväll med föreläsningar och workshops om hur och varför vi tillsammans ska köpa Fängelset på Kirseberg - för att skapa en social mötesplats som bidrar till lokal utveckling, socialt engagemang och kreativitet? Hur kan fängelset bli en plats för både näringsliv, föreningsliv och Kirsebergsbor? Vad vill du fylla fängelset med? Hur är det möjligt att en så stor fastighet står tom år efter år, samtidigt som det är bostadsbrist och lokalbrist och tokiga hyreshöjningar för konstnärer och andra kreativa aktörer som bidrar till Malmös unika scen och liv? Vi är en grupp som inom fem år vill köpa loss fastigheten, och bjuder nu in intresserade att vara med på resan att organisera, finansiera och fylla fastigheten med innehåll! Vad skulle hända om vi gemensamt köpte och bestämde över fastigheten? Vi vill att fängelsefastigheten ägs lokalt och verka för lokala syften, möta stadens behov och ligga i framkant för att möjliggöra samhälleliga hållbara mål, och inte säljas av till eller drivas av en privata eller globala fastighetsutvecklare eller -bolag. Genom det gemensamma och lokala ägandet säkerställer vi att eventuella vinster återinvesteras lokalt i samhället eller i verksamheter, samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart samhälle genom sociala verksamheter och prisvärda lokaler, mötesplatser eller boenden. Det blir föreläsningar, inspiration och workshops med kultur- och konstaktivister från FUX i Hamburg som tillsammans köpt och framgångsrikt driver ett helt kvarter med tydliga sociala, samhälleliga, hållbara och kreativa mål - följt av samtal med ett av Sveriges mest sociala fastighetsbolag - Röstånga Utvecklings AB (svb) som lokalt, på landet, köpt upp och förvaltar flera fastigheter och verksamheter tillsammans i byn - restaurang, boende, mötesplatser och en konsthall. Tillsammans tänker vi högt och stort och skissar på en design för processen de kommande åren med målet att köpa loss fastigheten och fylla den med innehåll. Samtidigt blir det en diskussion om varför hus står tomma, vem som ska äga och driva våra fastigheter och vad och vem som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Innehållet blir delvis på engelska. Vi ses kl 14.00 utanför Fängelseporten på Norra Bulltoftavägen. Därefter går vi gemensamt till närliggande lokaler för inspirationsföreläsningar FUX (Hamburg) och Röstånga Utvecklings AB (svb) och workshops, och avslutar med vegmat, musik och mingel. Begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan. Bakom initiativet finns personer från både det lokala civilsamhället, konstnärer och gräsrotsaktivister som tillsammans med sitt internationella nätverk har lång erfarenhet av och nätverk inom fastighetsutveckling, organisering, finansiering och inkluderande mobilisering för en hållbar stadsutveckling - från t ex Malmö Tillsammans/Malmö Ideella, Röstånga Utvecklings AB (svb), Homebaked CLT (Liverpool, UK), FUX (Hamburg, DE), Malmö Universitet, La Vida Local (DK) m fl.


Obligatorisk anmälan på https://wkf.ms/43zKYoj

Mer information om platsen

  • Plats Fängelseporten, Norra Bulltoftavägen, Kirseberg 212 19, Malmö