Nya svenska flaggor

Konstprojektet ”Nya svenska flaggor” hyllar och inkluderar alla Malmös olika nationaliteter, den visar på våra olikheter såväl på det vi har gemensamt. Projektet består dels av en flagginstallation som visas på Malmö Stadsbibliotek och souvenirer på Form/Design Center i Malmö.

I Malmö bor människor från 186 länder. Nya svenska flaggor representerar denna nya mångkulturella identitet. Flaggorna symboliserar en dubbel identitet; grafiken representerar de olika nationaliteterna samtidigt som de blågula svenska färgerna förenar och visar på det vi har gemensamt. Flaggorna hanterar frågor om identitet och delaktighet i vårt samhälle. De symboliserar en dubbel identitet som blir allt vanligare i en globaliserad värld. Flaggorna är ett fysiskt, påtagligt uttryck, som hyllar den dubbla identiteten och Malmös mångfald. Nya svenska flaggor vill hylla alla Malmös medborgare och både lyfta fram våra unika olikheter och det som förenar oss. Idén är grafisk och kan tillämpas på olika sätt. Flagginstallationen som hänger i Ljusets kalender representerar ett 50-tal nya svenska flaggor. Upphängda på vajrar i det stora, ljusa rummet är flaggorna rumsbildande och välkomnar såväl boende som besökare i Malmö. Utöver flagginstallationen har några souvenirer utvecklats som visas på Form/Design Center.

Tillgänglighetsanpassning

  • Rörelsenedsättning

Hissar upp till plan 2 finns i entrén. Tillgängliga toaletter finns att tillgå.

Mer information om platsen

  • Plats Kung Oscars väg 11, 211 33 Malmö