Steg 1: Framtidens arbetsmarknad

I det här steget får du en introduktion till arbetsmarknadskunskap.

Meningen är att du ska öka din kunskap och kompetens om den svenska arbetsmarknaden kopplat till arbetsmarknadens behov i nära framtid inom olika branscher. Du får också en bild av hur du som ung kan ta steget ut på arbetsmarknaden redan idag.

Steget tar cirka 1 timme att gå igenom.

Tänkvärt!

Känner du till fler branscher som är i behov av personal, så kallade bristyrken?
Om ja, är det något eller några av dessa du tycker är intressanta?

sv