Steg 2: Olika yrken

I steg 2 får du veta mer om den svenska arbetsmarknaden kopplat till dig, dina intressen och olika yrken. Du får också en inblick i vilka olika yrken som finns på din arbetsplats.

Steget tar cirka 1 ½ timme att gå igenom.

Tänkvärt!
Fanns det fler olika yrken på din praktikplats än du trodde innan du gjorde din undersökning?
Finns det några som är finns inom många olika branscher?
Hittade du något yrke som du tycker är mer intressant än de andra? Om ja, varför?

sv