Steg 4: CV och personligt brev

Det här steget ska ge dig insikt och praktisk kunskap om hur du kan presentera dig själv. Du lär dig lyfta fram dina styrkor, erfarenheter och kompetenser inför jobbsök.

Steget tar cirka 2–3 timmar att gå igenom.

Tänkvärt!
Har du möjlighet att få feedback på ditt CV, personliga brev eller videopresentation med din handledare eller någon annan personal på din praktikplats? Har du någon annan i din närhet du kan få konstruktiv feedback av?

Du kan även boka en tid med våra sommarvägledare som kan ge dig feedback!

sv